Novinka

Studijní texty pro 53. ročník

Pro zájemce dávame k dispozici ke stažení studijní texty pro nadcházející 53. ročník:

Vybíral, B. – Šedivý, P.: Mechanika rovinného pohybu tuhého tělesa (kategorie A)
Šedivý, P. – Volf, I. – Horáková, R.: Harmonické kmity mechanických soustav (kategorie B)
Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Molekulová fyzika a termika) (kategorie C)
Šedivý, P. – Volf, I.: Rovnoměrně zrychlené a zpomalené pohyby (kategorie D)

Přejeme příjemné prázdninové čtení.