Novinka

Domácí kolo Archimediády

Dnes končí domácí kolo Archimediády. Zveřejňujeme instruktážní řešení.

Další kolo soutěže Archimédiáda probíhá podle instrukcí učitele fyziky na škole, popř. podle instrukcí předsedy okresní komise Fyzikální olympiády v daném regionu.

Po ukončení soutěže Archimédiáda mají soutěžící možnost pokračovat v příštím školním roce v následných kategoriích F, popř. E Fyzikální olympiády.

Přejeme hodně úspěchů při řešení náročnějších fyzikálních problémů, než jsou ty, s nimiž se můžete setkat ve výuce fyziky. Ve Fyzikální olympiádě nejde jen o to, že víte, které vzorce při řešení použít – ale především o to, abyste dospěli úvahami k tomu, jak problém vyřešit.

Pokud máte připomínky k obsahové náplni či k formální stránce zadávaných úloh, ozvěte se mi na mou adresu.