Novinka

Nový studijní text

V archivu najdete nový studijní text Modelování fyzikálních dějů numerickými metodami, jehož autorem je Přemysl Šedivý.

Jedná se inovaci textu Modelování pohybů numerickými metodami. Tentokrát jsme opustili Famulus a přešli do prostředí systému Coach5, kde se dá modelovat ještě jednodušení a program chodí bez problémů v OS Windows.