Novinka

Zpráva z celostátního kola

Přečtěte si zprávu o průběhu celostátního kola od Martina Kapouna, předsedy KK FO v Praze, který se celostátního kola účastnil jako porotce.