Novinka

Zahájení 51. ročníku

Vážení organizátoři předmětové soutěže Fyzikální olympiáda,
vážení vyučující fyziky na základních a na středních školách,
žáci a žákyně základních a středních škol!

V loňském školním roce se dovršilo padesáté výročí od založení předmětové soutěže Fyzikální olympiáda, která má za úkol podporovat zájem žáků o fyziku, vyhledávat žáky talentované v tomto směru a napomoci tak dostatečnému zájmu středoškoláků ke studiu na vysokých školách, zejména přírodovědného a technického zaměření.

Dospěli jste snad již  sami k závěru, že fyzikální poznatky, dovednosti, metody a přístroje jsou pro člověka a pro jeho život v moderní společnosti velmi důležité. Jde nejen o to, co se přímo vyučuje v hodinách fyziky na školách, ale především je pro lidi důležitá fyzika v aplikacích. Lze dokonce s trochou nadsázky říci, že Fyzika je všude kolem nás. Tak se také nazývá edice drobných studijních textů, které naši fyzikální olympiádu doprovázejí.

V letošním roce vás čekají fyzikální úlohy, které jsou tradičně připraveny v jednotlivých kategoriích. Pro středoškoláky jsou to (věkově sestupně) kategorie A, B, C, D. Pro 1. kolo je připraveno 7 úloh, z nichž jedna je experimentální, další úloha navazuje na tzv. studijní text, který jsme pro soutěžící připravili.

Pro žáky škol, plnící základní vzdělání, tedy navštěvující 9. a 8. ročníky nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií, jsou to kategorie E, F. Tam máme problém, že vzdělávací programy jednotlivých škol se mohou podstatně lišit, a proto jsme připravili banku banku úloh, z nichž vybírají sami vyučující fyziky, které z úloh se hodí pro jejich žáky. Kromě úlohy založené na pokusu mohou zvolit i vhodný projekt.

A konečně pro žáky, navštěvujících 7. ročník základního vzdělávání, jsme určili úlohy kategorie G – tato kategorie má spíše náborový záměr a nazývá se ARCHIMÉDIÁDA.

Všechny úlohy se nám zdají  být zajímavé, jsou dostatečně náročné oproti úlohám v učebnici, ale všechny jsou řešitelné na základě vědomostí, které poskytuje školní výuka fyziky. Avšak… někdy jen tyto znalosti nestačí, a budete muset se obrátit zpátky k učebnici, nacházet informace na internetu, podívat se do slovníku, matematicko-fyzikálních tabulek, hledat místa v atlase a někdy dokonce zajít za svým vyučujícím, aby vám poradil.

Pokud byste se dostali opravdu do neřešitelné situace, napište nám. Nezapomeňte však, že na prvním místě je správně číst, potom myslet, uvažovat, studovat a až nakonec, když už není jiného zbytí, vznášet dotazy.

Přejeme vám i v 51. ročníku Fyzikální olympiády hodně hezkých zážitků při řešení úloh a při dalším vážném studiu fyziky a jejích aplikací.