Novinka

Zpráva z mezinárodní fyzikální olympiády

Přečtěte si zprávu o účasti naší delagace na 40. mezinárodní fyzikální olympiádě.