Novinka

Zpráva o průběhu celostátního kola

Záštitu nad jubilejním 50. ročníkem převzali

  • primátor hl. města Prahy MUDr. Pavel Bém,
  • předseda Akademie věd České republiky prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. a
  • rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Do celostátního kola se svými výsledky z kola krajského kvalifikovalo a bylo pozváno 51 studentů. Pořadatelé přijali 5 omluv, do soutěže nastoupilo 46 soutěžících.

Studenti i porotci byli ubytováni v prostorách Jedličkova ústavu v Praze 4, zde se také stravovali.

Po odpolední prezentaci ve čtvrtek 26. února odjeli všichni účastníci v podvečer na zámek Liblice. Zde v Konferenčním sále uvítal všechny soutěžící i hosty předseda Akademie věd ČR prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
Pokračování