Novinka

Nový rok

Přejeme vám velmi úspěšný rok 2009 a doufáme, že fyzikální olympiádě zachováte nadále přízeň.

Dovolujeme si upozornit, že termín odevzdání domácího kola kategorie A je 16. 1. 2009 (vyjma Prahy a Jihomoravského kraje).