Novinka

Mezinárodní FO, Vietnam

Družstvo České republiky, vedené prof. Ing. Bohumilem Vybíralem, CSc. a RNDr. Janem Křížem, PhD. získalo na 39. mezinárodní fyzikální olympiádě ve Vietnamu:

dvě zlaté medaile – Jan Hermann a Dalimil Mazáč,
jednu stříbrnou medaili – Lukáš Ledvina,
dvě čestná uznání – Jakub Marian a Marek Nečada

Všichni účastníci, kteří prošli naší národní soutěží a mj. i soustředěním na Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, byli tedy úspěšní!

Blahopřeji všem soutěžícím. Brzy přineseme podrobnější zprávu o konání mezinárodní olympiády.