Novinka

Domácí kolo kategorií B, C a D

Na řešení úloh domácího kola vám zbývá poslední měsíc. Termín odevzdání je totiž pátek 4. dubna 2008 s výjimkou Prahy (zde je termín 14. března) a Jihomoravského kraje (zde je termín 28. března). Řešení odevzdaná později nemůžeme z důvodu regulérnosti soutěže již přijmout.

Úlohy domácího kola jsou moc hezké a přejeme vám proto úspěšné vkročení do letošního ročníku Fyzikální olympiády.