Novinka

Znáš časopis Rozhledy matematicko-fyzikální?

Časopis se věnuje popularizaci matematiky, fyziky a astronomie, měl by být ve školní knihovně na každé střední i základní škole. Mnoho obsahu je věnováno práci se žáky, kteří mají prohloubený zájem o tyto předměty.

Informace na adrese:
Jednota českých matematiků a fyziků, sekretariát,
Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, 117 10 Praha 1.

Předplatné časopisu zajistíte na adrese:
firma MYRIS TRADE, s.r.o., P.O.BOX 2, V Štíhlách 1311, 142 01 Praha 4,
tel. 234 035 200, e-mail: myris@myris.cz.