Novinka

Studijní texty Kapitoly z matematiky

V nakladatelství MAFY Hradec Králové vyšel soubor sedmi studijních textů Kapitoly z matematiky pro řešitele FO. Zveřejňujeme jejich elektronickou verzi. Texty se zabývají funkcemi, diferenciálním a integrálním počtem ve fyzice, diferenciálními rovnicemi, vektory, souřadnicemi a matematikou křivek. Autory textů jsou Miroslava Jarešová a Ivo Volf. Přílohou studijních textů je CD ROM Matematika ve fyzice, na kterém jsou k jednotlivým tématů interaktivní výukové programy, učební texty a další materiály.