Novinka

Studijní text pro kategorii D

Konečně zveřejňujeme studijní text pro kategorii D Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Pohyb a síla). Text by měl být doručen na vaše školy rovněž v tištěné podobě.