Novinka

Studijní texty

Ke studijním tématům 48. ročníku vyšly (či vyjdou) následující studijní texty:
Kategorie A: Jírů, J.: Diferenciální počet ve fyzice
Kategorie B: Šedivý, P.: Obvody střídavého proudu s lineárními jednobrany a dvojbrany.
Kategorie C: Prachař, J.: Úlohy z mechaniky III (Zákony zachování)
Kategorie D: Volf, I.: Fyzika je kolem nás.

Některé studijní texty jsou již k dispozici ke stažení. Studijní texty budou rovněž distribuovány na školy.