Novinka

Složení Ústřední komise FO

Na návrh JČMF byla ministerstvem školství na konci minulého roku jmenována nová Ústření komise FO. Délka jejího funkčního období je pět let. Složení Ústřední komise FO.