Novinka

Studijní texty

Studijní texty k probíhajícímu ročníku fyzikální olympiády jsou:

Trnka, J.: Zobrazení čočkami (kategorie A)
Vybíral, B.: Aplikovaná mechanika tekutin (turbíny, rakety, letadla) (kategorie B)
Prachař, J. – Trnka, J.: Úlohy z mechaniky II (Otáčení tuhého tělesa) (kategorie C)
Šedivý, P. – Volf, I.: Dopravní kinematika a grafy (kategorie D)

Zde si je také můžete stáhnout v elektronické podobě. Studijní texty budeme prostřednictvím regionálních výborů distribuovat na školy.

Na téma studijního textu je vždy zaměřena jedna úloha v domácím a regionálním kole.