Novinka

Znáš časopis Rozhledy matematicko-fyzikální?

Přílohou letáku s úlohami Fyzikální olympiády, který rozesíláme na školy, je materiál zaměřený na propagaci dalších aktivit. Jednou z nich je Astronomická soutěž, další je časopis Rozhledy matematicko-fyzikální.

Tento časopis je určen pro středoškolské studenty. Značnou část obsahu časopisu zaujímají články z historie matematiky a fyziky a materiály k matematickým a fyzikálním soutěžím. Zastoupeny jsou i články s aktuální odbornou tematikou z matematiky a fyziky. Obsah je zpestřován zajímavými úlohami a soutěžemi o ceny. Časopis vychází čtvrtletně. Informace o předplatném.