37. Mezinárodní fyzikální olympiáda

Zpráva o účasti delegace České republiky na 37. Mezinárodní fyzikální olympiádě

8. – 17. července 2006, Singapur

IPHO Emblem Na základě pozvánky, kterou obdrželo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky koncem února t.r., potvrdila vedoucí oddělení pro mládež MŠMT pí. Eva Bartoňová účast naší delegace na 37. Mezinárodní fyzikální olympiádě. Tuto nejvyšší světovou soutěž v letošním roce uspořádaly dvě univerzity – Nanyang Technical University a National University of Singapore. Pořadatelem vrcholové fyzikální soutěže pro obzvlášť talentované studenty středních škol byla tedy Singapurská republika.

Soutěžící z České republiky, zařazení do přípravy, vycházeli z pořadí celostátního kola 47. ročníku fyzikální olympiády, uspořádaného v Plzni v únoru 2006. Spolu s náhradníkem byli pozváni na celostátní přípravné soustředění, které uspořádala Ústřední komise fyzikální olympiády od 5. do 17. června 2006 na Katedře fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Na tomto soustředění jsme se věnovali doplnění středoškolského učiva našich gymnázií s ohledem na požadavky tzv. sylabu mezinárodních fyzikálních olympiád, dále řešení obtížnějších fyzikálních problémů a především laboratorní činnosti, na kterou na našich středních školách nezbývá dosti sil a času.

Začátkem května vybavilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy naši delegaci po stránce výjezdu do zahraničí, vedoucí delegace zajistili pojištění do zahraničí, kontaktovali vyslanectví České republiky v Singapuru, vedoucí byli v kontaktu s vedením organizačního výboru 37. MFO. Delegace České republiky tak koncem června byla ve složení:

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., vedoucí delegace,
Katedra fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové,
Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc., pedagogický vedoucí,
Katedra fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové,
Marek Pechal, soutěžící,
Student gymnázia Zlín, Lesní čtvrť,
Petr Smítal, soutěžící,
Student gymnázia Brno, Kpt. Jaroše,
Radek Žlebčík, soutěžící,
Student gymnázia Ch. Dopplera Praha, Zborovského ul.
Pavel Motloch, soutěžící,
Student Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, Čs. Armády 517
Marek Scholle, soutěžící,
Student gymnázia Pardubice, Dašická ul.
Náhradníkem byl další účastník soustředění – Jakub Benda z gymnázia Praha 1, Hellichova ul.

Delegace České republiky odletěla do místa soutěže v pátek 7. července večer, vedoucí byli po příletu do Singapuru ubytováni v hotelu Meritus Mandarín Hotel, popř. Orchard Parade Hotel v centru města, studenti na kolejích technické univerzity. V prostorách této univerzity se pak konala celá soutěž – zasedání mezinárodní komise, řešení soutěžních úloh, opravy apod.

Soutěž byla poměrně hodně náročná jak pro soutěžící, tak i pro vedoucí, kteří překládali zadané úlohy, připravovali materiály pro soutěžící a posléze opravovali studentská řešení. Například experimentální úloha měla 15 stran textu a 12 stran pracovních listů pro záznam výsledků experimentů a jejich zpracování. Pro překlady a přepis měla každá delegace k dispozici vlastní počítač, včetně připravené klávesnice, zohledňující písmo v národním jazyku. Příprava i průběh soutěže byly na velmi vysoké úrovni. Jedinou nevýhodou bylo neustále přejíždění z místa ubytování do místa soutěže (cca 35–40 min), jemuž byli vedoucí podrobení. Tím však vznikala některá velká hluchá časová místa.

Úlohy svých řešitelů již tradičně opravovali jednak vedoucí delegací, jednak skupina korektorů z univerzity. Výsledky oprav byly navzájem sděleny a potom nastalo moderování, tj. nacházení shody mezi oběma návrhy. Jako obvykle naše delegace nasadila spravedlivý pohled, a tak jsme se většinou v hodnocení shodovali s korektory. Bylo stanoveno pořadí řešitelů, z nichž podle organizačního statutu Mezinárodní fyzikální olympiády má asi 60 % soutěžících získat jedno z možných ocenění: zlatou, stříbrnou či bronzovou medaili nebo čestné uznání za úspěšnou účast. Na 37. Mezinárodní fyzikální olympiádu poslalo potvrzení o účasti celkem 90 delegací, z nichž některé vyslali jen pozorovatele (bývá to v případě, že se některá země chce poprvé soutěže zúčastnit), což představovalo 384 soutěžících, asi 200 vedoucích a pozorovatelů, asi 400 domácích účastníků, představujících obslužný personál a organizační pracovníky, členy výborů, korektory apod. Značnou část představovali tzv. volunteers, dobrovolní pracovníci z řad středoškolských a vysokoškolských studentů. Soutěž proběhla na velmi vysoké odborné i společenské úrovni. Kromě pracovníků obou univerzit a ministerstva vzdělávání se soutěže zúčastnili a pro studenty a jejich vedoucí přednášeli čtyři nositelé Nobelovy ceny.

Mezinárodní fyzikální olympiáda má vždy teoretickou část (tři úlohy, každá ze 10 bodů, tj. celkem 30 bodů), jež proběhne jedno dopoledne, a potom experimentální část (jedna úloha, tentokrát se čtyřmi částmi, celkem 20 bodů). Nejlepším řešitelem soutěže se stal člen družstva Indonésie Mailoa Jonathan Pradana, který získal 47,20 bodů z padesáti možných a prvenství nejen v celé soutěži, ale i v části teoretické. Celkem bylo ve 37. Mezinárodní fyzikální olympiádě předáno 37 zlatých medailí, 48 stříbrných medailí, 83 bronzových medailí a 82 soutěžících získalo čestné uznání za úspěšné vyřešení úloh. Hranice úspěšnosti &ndash s ohledem na velký počet států, které se zúčastnily soutěže poprvé a jejich soutěžící ještě neměli dostatek zkušeností – byla 14 bodů.

Soutěžící České republiky dosáhli následujících výsledků a ocenění:

Soutěžící Body Medaile
Marek Pechal 34,00 stříbro
Pavel Motloch 28,00 bronz
Radek Žlebčík 25,30 bronz
Petr Smital 22,10 bronz
Marek Scholle 18,50 uznání

Celkem získali soutěžící z České republiky jako družstvo 127,90 bodů (zatímco nejlepší družstvo Čínské lidové republiky získalo pět zlatých medailí a 214,45 bodů z 250 možných). Celkové pořadí úspěšných řešitelů je publikováno internetu, na webovské stránce 37. MFO. Neoficiální pořadí družstev jednotlivých států (tradičně je MFO individuální soutěží jednotlivců) je toto:

Neoficiální pořadí 34 nejúspěšnějších států (z 84) podle počtu ocenění (G – zlatá, S – stříbrná, B – bronzová medaile, HM – čestné uznání) (bodování – G: 4, S: 3, B: 2, HM: 1, max. počet uznání za jeden stát: 5)
Pořadí Stát G S B HM
1.P. R. China 5---
2.–4.Indonesia41--
2.–4.USA41--
2.–4.South Korea41--
5.Russian Federation23--
6.–9.Hungary**14--
6.–9.China Taipei311-
6.–9.Thailand14--
6.–9.Iran14--
10.–11.Germany**212-
10.–11.Azerbaijdan131-
12.–13.India2-3-
12.–13.Romania122-
14.–16.Singapore113-
14.–16.Australia113-
14.–16.Ukraine-32-
17.–18.France**-23-
17.–18.Hong Kong-311
19.–22.Canada2-11
19.–22.Turkey1112
19.–22.Israel-221
19.–22.Bulgaria-14-
23.–25.Czech Republic**-131
23.–25.Japan- 131
23.–25.United Kington** --5-
26.–28.Poland**1 -13
26.–28.Belarus--41
26.–28.Italy**--41
29.–31.Austria**-113
29.–31.Slovakia**-113
29.–31.Vietnam--4-
32.–34.Mongolia-12-
32.–34.Lithuania**--23
32.–34.Switzerland--31

Jak je možné vidět, družstvo České republiky se umístilo na 23.–25. místě z celkového počtu 84 zemí, které vyslaly své soutěžící, společně s družstvy Japonska a Velké Británie. Jde tedy o celkem obvyklý výsledek, na který jsme zvyklí, i když pochopitelně naše očekávání i naděje vzhledem k přípravě byly o něco vyšší. Slovenští soutěžící dosáhli v letošním roce o něco horších výsledků a umístili se na 29. a 31. místě společně s družstvy Rakouska a Vietnamu. Naopak družstva 11 států nezískala při hodnocení výsledků ani jednu medaili či čestné uznání (podle rozhodnutí Mezinárodní Jury se málo úspěšní soutěžící jmenovitě neuvádějí). V rámci zemí Evropské unie zůstalo oproti loňsku stejně dobré – družstvo České republiky zaujalo čestné čtvrté místo. V tabulce jsou družstva členských států označena **.

Velmi bohatý byl kulturní, sportovní i turistický a poznávací program 37. mezinárodní fyzikální olympiády, který neomezily ani malé rozměry Singapurské republiky, rozkládající se na poměrně malém ostrově.

Nanyang Technological University, National University of Singapore a National Institute of Education pozvalo významné vědce v oblasti fyziky a chemie k přednáškám na 37. Mezinárodní fyzikální olympiády. Tak vystoupili se svými přednáškami před soutěžící a vedení delegací celkem čtyři nositelé Nobelovy ceny a jeden nositel ceny Templetonovy. Prestiž soutěže podtrhla účast ministra vzdělávání Singapurské republiky na zahájení a ministrů vnitra a obrany a závěru; sympatické bylo i to, že medaile předával studentům i nositel Nobelovy ceny. Závěrečného ceremoniálu a předávání cen se zúčastnil i velvyslanec České republiky v Singapuru RNDr. Luděk Zahradníček.

Kromě soutěže má pro účastníky MFO velký význam vzájemné poznání a navázání přátelských vztahů mezi mladými lidmi; kontakty mezi vedoucími umožňují vzájemnou výměnu zkušeností, případně i materiálů. Velkým poučením bylo pozorování rozvoje tak malé země, jako je Singapurská republika, která patří mezi tzv. „asijské tygry“. Neobyčejné jsou prostředky, které dává singapurská vláda na školství a vzdělávání vůbec, a také získané výsledky s těmito prostředky. Naše malá země by našla dostatek inspirace pro svůj další rozvoj, a to pochopitelně nejen v oblasti školství.

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.

V Hradci Králové 20. července 2006