Celostátní kolo

Ústřední kolo 65. ročníku FO

Organizace

Termín a místo konání: 12.–15. března 2024 (pondělí až čtvrtek), Hradec Králové.

Z nejúspěšnějších řešitelů krajského kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh krajských komisí FO nejvíce 50 účastníků do ústředního kola soutěže. Ústřední kolo trvá čtyři dny, pro všechny účastníky i organizátory je zajištěno ubytování a stravování. První den se koná oficiální zahájení soutěže. Druhý den se zadávají čtyři úlohy teoretické (včetně úlohy na studijní téma), na jejich vypracování je zpravidla 5 hodin času. Třetí den je zadána úloha experimentální. Poslední den jsou vyhlášeny výsledky – vítězové a úspěšní řešitelé a rozdány ceny.

V ústředním kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Úspěšní řešitelé a jejich pořadí bude stanoveno na základě bodovacího systému. Za každou teoretickou úlohu je možno získat 10 bodů, za experimentální bodů 20. Bodovou hranici pro úspěšného řešitele stanovuje ÚK FO po sečtení všech bodů tak, že je nutné dosáhnout zpravidla alespoň polovinu bodů z průměrného hodnocení prvních tří soutěžících. Počet vítězů by měl být v rozmezí 18–24 procent z celkového počtu soutěžících (všichni vítězové však musí být úspěšnými řešiteli). Při shodném počtu bodů o pořadí dále rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v ústředním kole. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Soutěžící, kteří se stali vítězi, obdrží diplom vítěze. Soutěžící, kteří se stali úspěšnými řešiteli, obdrží diplom úspěšného řešitele. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z vítězů ústředního kola bude na základě výsledků na výběrovém soustředění uspořádaném ÚK FO proveden výběr 5 účastníků (a jednoho náhradníka) 54. Mezinárodní fyzikální olympiády (červenec 2024, Írán).

Zadání a řešení úloh

Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Zadání úloh Řešení úloh
Teorie pdf pdf
Experiment pdf pdf

Výsledky

Informace pro účastníky

Účastníci

Rádi bychom Vás jménem Jednoty českých matematiků a fyziků, Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a Gymnázia J. K. Tyla pozvali na celostátní kolo 65. ročníku Fyzikální olympiády kategorie A, které proběhne ve dnech 12. až 15. března 2024 v Hradci Králové.

Slavnostní zahájení proběhne v úterý 12. března od 18:30, slavnostní zakončení proběhne v pátek 15. března od 8:30.

pdf Program pro soutěžící

pdf Program ÚK FO

Mapa

Doprava

1. Zastávka MHD „Zimní stadion“ – od Terminálu HD a Hlavního nádraží linky č. 2, 4

2. Zastávka MHD „Heyrovského“ – od Terminálu HD a Hlavního nádraží linka č. 1

3. Zastávka MHD „Fakultní nemocnice B“ – od Terminálu HD a Hlavního nádraží linky č. 9, 16, 24

Ubytování

4. ACADEMIC hostel, Akademika Heyrovského 1177, 50003, Hradec Králové

Soutěž

6. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1285, Hradec Králové

7. Aula A, Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227/4, Hradec Králové