Literatura

Literatura vhodná pro přípravu na FO

 • Učebnice Fyzika pro gymnázia. Prometheus, Praha.
 • Studijní texty knihovničky Fyzikální olympiády. MAFY, Hradec Králové.
 • Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika (2. přepracované vydání ve dvou svazcích). VUT v Brně – nakladatelství VUTIUM, Brno 2021.
 • Feynmanovy přednášky z fyziky (3 svazky). Fragment, Havlíčkův Brod 2000.
 • Štoll, I.: Svět očima fyziky. Prometheus, Praha 1996.
 • Vybíral, B.: Základy teorie relativity. Gaudeamus, Hradec Králové 1995.
 • Ročenky Fyzikálního korespondenčního semináře FYKOS z let 1994–2024. Vyd. MFF UK, Praha 1995–2024.
 • IPhO Problems and Solutions.

Časopisy

 • Československý časopis pro fyziku
  Přináší původní i přeložené referativní články, aktuality, zprávy a recenze knih. Uveřejňuje diskuse o filozofických aspektech fyziky, články z historie fyziky.
 • Rozhledy matematicko-fyzikální
  Časopis určený talentovaným žákům základních a středních škol, přináší články zaměřené na rozšíření a doplnění znalostí, zajímavé úlohy, informace o soutěžích a olympiádách.
 • Československý časopis pro fyziku
  Přináší původní i přeložené referativní články, aktuality, zprávy a recenze knih. Uveřejňuje diskuse o filozofických aspektech fyziky, články z historie fyziky.
 • Rozhledy matematicko-fyzikální
  Časopis určený talentovaným žákům základních a středních škol, přináší články zaměřené na rozšíření a doplnění znalostí, zajímavé úlohy, informace o soutěžích a olympiádách.
 • Školská fyzika
  Praktický časopis pro výuku fyziky a práci s talentovanými žáky na základních a středních školách. Od března 2012 vychází v elektronické podobě.
 • Matematika–fyzika–informatika
  Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách. Od 22. ročníku vychází v elektronické podobě a všem zájemcům je volně dostupný na internetových adresách redakce i vydavatele.

Literatura o Fyzikální olympiádě

 • Volf, I.: Metodika řešení úloh ve fyzikální olympiádě. Praha, SPN 1984.
 • Volf, I.: Některé problémy fyzikální olympiády a možnosti jejich řešení. Hradec Králové, MAFY 1995.
 • Kluvanec, D. – Volf, I.: Mezinárodní fyzikální olympiády. Hradec Králové, MAFY 1993.
 • Kluiber, Z.: Turnaj mladých fyziků. Hradec Králové, MAFY 1996.
 • Kluiber, Z.: 10th International Young Physicist's Tournament. Hradec Králové, MAFY 1998.
 • Volf, I.: Metodika řešení úloh ve výuce fyziky na základní škole. Hradec Králové, MAFY 1998.