Diskusní fórum

Diskusní fórum pro studenty

Toto diskusní fórum je určeno pro studenty. Můžete se zde vyjadřovat ohledně průběhu olympiády, případně mít nějaké jiné připomínky či dotazy.

Seřadit: podle vláken

Vložit příspěvek

 • Re: 7A
  Tak dobře, tyč je spojena se zemským povrchem tak, že kulička na niti má volný operační prostor, jaký jí dovolí délka nitě uvázané mezi náboji Q1 a Q2 na tyči. Pak otázka "tíhy nábojů" je bezpředmětná.
  Nerozumím formulaci o "sčítání či odčítání sil". V každém bodě definovaného operačního prostoru na kuličku působí náboje Q1 a Q2 elektrickými silami, jejichž výslednice je určena jejich vektorovým součtem.
  Úhel měříme s orientací podle obrázku od 0 do 180 stupňů.

 • 7A

  Dobrý den, snad už naposled :).

  Zadání 7A je dost parametrické, protože může nastat spoustu situací (niť s nábojem q bude směřovat dolů nebo nahoru, toto záleží na jaké straně svírá niť s tyčí úhel beta), taky l1 hraje svojí roli pokavaď Q1 a Q2 mají tíhu. Délka niťě s příslušným úhlem beta má tu roli, že síly, které působí na náboj q se buďto sčítají nebo odečítají.(tedy, jestli niť je výše, jak příslušný náboj.) S těmito kombinacemi vyjde strašně moc řešení. Mám tedy vycházet z obr 5. kde je situace aspoň trochu názornější nebo doopravdy úloha chce takto parametrizovat nebo jsem nějak zadání nepochopil?

  Může tyč konat posuvný pohyb s nití v rovnovážné poloze (náboj q) vzhledem k zemi?

  Děkuji

 • 7A
  Děkuji za předešlou odpověď:

  máme počítat s tím, že kuličky na tyčí mají také zanedbatelnou tíhu či nikoliv?

  děkuji

 • Re: 7A-nevodivá tyč
  Tyč lze chápat jako pevnou v prostoru, vzhledem k níž zaujme kulička s nábojem q v rovnovážném stavu neměnnou polohu, přičemž tíhové pole má na tuto kuličku i nit zanedbatelný vliv.

 • 7A-nevodivá tyč
  Dobrý den,

  je u úlohy 7A příslušná tyč upevněná?

  Děkuji

 • Re: Studijní text-matematické úpravy
  1. Pro velmi vzdálené body na ose je poloměr prstence vzhledem k této vzdálenosti zanedbatelný, což matematicky vyjádříme, že limita výrazu pro x jdoucí k nekonečnu je rovna uvedenému zjednodušenému výrazu (prakticky dosadíme R = 0 a výraz upravíme).
  2. V obr. 6 je elementární trojúhelník pravoúhlý s přeponou dl a s přilehlou odvěsnou dl´.
  Podle obr. 8 vektorově sčítáme příspěvky intenzity rovnoměrně nabitých plošných prstenců (mezikruží) s velmi malou šířkou (v integrálu s nekonečně malou šířkou), z nichž celou rovinu opět složíme.

 • Studijní text-matematické úpravy
  Dobrý den,

  1.Jak se přišlo na zjednodušení intenzity ve studijním textu pro A na 9 straně?
  2.Jak se přišlo na 12 straně na geometrický vztah dl s čarou? A na 13 straně pro dr?

  děkuji :)

 • Re: Značení 1. úlohy-kategorie A
  Ano, je to tak.

 • Značení 1. úlohy-kategorie A
  Dobrý den,

  je pravda, že poloměr r je značený v obrázku R?

  děkuji

 • Re: Chyba v úloze 5 kat. A?
  Dobrý den, to "a" je psáno matematickou kurzívou, a je to tedy označení pro velikost hlavní poloosy, nikoliv spojka.

 • Re: Možná chybný graf-A1
  Ano, máte pravdu osy byly prohozené. Obrázek jsme opravili.

 • Chyba v úloze 5 kat. A?
  Dobrý den,

  nějak mi nesedí otázka (a) v úloze 5. V zadání je napsáno "Určete velikost hlavní poloosy a dráhy rakety.", ale nemělo by tam spíše být pouze "... poloosy dráhy rakety."?

  Děkuji a přeji překrásný den.

 • Možná chybný graf-A1
  Dobrý den,

  není náhodou u prvního příkladu kategorie A příslušný graf chybný ve smyslu obrácených os? Kde x je vzdálenost hladiny vody od země a h je výška těžiště soustavy.

  Vyházím z toho, že z grafu je vidět, že při stejných výšek hladiny x má těžiště dvě polohy, což se mi nezdá.

  Děkuji, napište mi prosím i v případě, že osy jsou správně, abych věděl na čem jsem.

  Děkuji

 • Re: Nedodržení zahájení FO
  Omlouváme se, pokud vás pozdější zveřejnění zadání zastihlo ve chvíli, kdy jste se chtěl do úloh pustit. Snažíme se vše dokončit co nejdříve. Minulý týden jsme zveřejnili E, F a G, dnes A, C a D. Kategorie B bohužel ještě chybí.

 • Re: Nedodržení zahájení FO
  V klidu, buď rád, že se vůbec koná. Připravit olympiádu trvá hodně času a mohou být organizační problémy. Holt si budeš muset vystačit se 173 dny místo 176, to se toho stalo :D

 • Nedodržení zahájení FO
  Dobrý den,

  na vašich stránkách vpravo nahoře je tabulka nejbližších termínů. Zahájení FO je podle příslušné tabulky 4.10. 2021. Dnes už je bohužel 5.10. Proč nebyl ročník zahájen?

  Prosím dodržuje příslušné termíny. Kdybych poslal pozdě domácí kolo, tak nebudete na mě brát ohled. Buďte férový prosím.

  Děkuji

 • Re: Příklady-diferenciální počet ve fyzice (studijní text)
  Dobrý den, obsah zmiňovaného CD Romu najdete zde: fyzikalniolympiada.cz/cd/matematika/index.htm

 • Příklady-diferenciální počet ve fyzice (studijní text)
  Dobrý den,

  nevíte kde bych mohl najít příklady na téma diferenciální počet ve fyzice (studijní text). V textu se píše, že rozšiřující příklady jsou na CD ROMu. Hledám všude, ale nemohu nic najít. Možná jsem lehce natvrdlý, tak mi prosím osvětlete, kde bych to mohl najít.

  Děkuji

 • Re: Výsledky
  To se bude lišit podle kraje. Sledujte Osmo a případně prosím kontaktujte organizátora vašeho krajského kola.

 • Výsledky
  Dobrý den, kdy přibližně můžeme očekávat výsledky krajských kol? Děkuji

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8