Diskusní fórum

Diskusní fórum pro studenty

Toto diskusní fórum je určeno pro studenty. Můžete se zde vyjadřovat ohledně průběhu olympiády, případně mít nějaké jiné připomínky či dotazy.

Seřadit: podle vláken

Vložit příspěvek

 • Úloha
  Dobrý den,
  mám dotaz k loňskému řešení 1.úlohy z celostátního kola. Jak může být úhel, pod kterým se sbíhají paprsky stejný jako úhel, pod kterým vidíme slunce? Při řešení mě napadlo jestli to tak není, ale po chvilce přemýšlení jsem si řekl, že to tak být nemůže.
  Děkuji.

 • Re: Fyzikální úloha
  Mez pevnosti získáte podílem drtící síly a plošného obsahu stěny krychle (pozor na jednotky). Vyjde hodnota odpovídající tabulkovým hodnotám při působení ve směru vláken. Kolmo ke směru vláken je mez pevnosti menší.

 • Fyzikální úloha
  Dobrý den , potřeboval bych vyřešit jeden fyzikální úlohu, kterou si nevím rady.

  zkušební krychle z jehličnatého dřeva má délku hrany 50 mm. Rozdrtí se silou 65,5 kN. Jaká je mez pevnosti zkušeného dřeva ?

 • Re: Formát řešení
  Tomáši, domluvte se prosím se svým učitelem nebo referentem FO ve vaší škole, který bude pravděpodobně úlohy opravovat, v jaké formě chce úlohy odevzdané. Ale samozřejmě by mělo být jedno, jestli je řešení napíšete rukou na papír, nebo na počítači a následně vytisknete.

 • Formát řešení
  Dobrý den,
  chci se zeptat zda je řešení potřeba opravdu psát tužkou na papír nebo je možnost sestavit řešení elektronicky.
  Předem děkuji za odpověď,
  Tomáš Bourek

 • Re: Chyba v zadání kategorie D?
  Dobře, děkuji.

 • Re: Chyba v zadání kategorie D?
  Dobrý den, nejedná se o chybu.

 • Chyba v zadání kategorie D?
  Dobrý den,
  měla bych otázku k zadání domácího kola kategorie D, první úloha (Běžecký závod). Okruh má 400 metrů, celý závod 1500 metrů. Ale 1500 není dělitelné 400 beze zbytku, závodníci tedy nemohou běžet celé okruhy. Je toto záměr (mám s tím počítat), nebo se jedná o chybu?
  Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Ludmila Šírová

 • Re: Diplom umístění okresním kole
  Děkuji za odpověď, zkontaktuji příslušnou školu, pěkný den Synková.

 • Re: Diplom umístění okresním kole
  Dobrý den, domluvte se prosím se školou / DDM, která soutěž organizovala, měli by synovi diplom vystavit :)

 • Diplom umístění okresním kole
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda žáci za umístění v okresním kole mají možnost získat diplom, případně zda jim jej má vystavit kmenová škola. Syn se umístil na 3. místě v kategorii G a kromě ústní pochvaly žádný doklad o účasti nemá. Děkuji za odpověď, s pozdravem Synková.

 • Chci se zeptat
  Dá se udělat průhledné sklo co nepouští z druhé strany paprsky nebo třeba blesk u fotoaparátu

 • Re: Dotaz
  Dobrý den, uvažujte o tom jako o reálné situaci, tzn. že není možné odpojit dva různé rezistory přesně ve stejný okamžik.

 • Dotaz
  Dobrý den,
  v 7. úloze kategorie B můžeme rezistory odstraňovat postupně nebo několik najednou?

 • Re: 4.deskový kondenzátor a intenzita E
  Jde o následující zadání:
  "Ideální deskový kondenzátor má elektrody o ploše S, které jsou ve vzdálenosti d.
  Desky jsou nabité a intenzita elektrického pole mezi deskami je E.
  a) Určete energii elektrického pole uvnitř kondenzátoru a hustotu energie tohoto
  pole jako funkci elektrické intenzity.
  b) Jaká je velikost síly nutné k tomu, aby desky kondenzátoru zůstaly oddělené?
  c) Nyní kondenzátor ponoříme do destilované vody s relativní permitivitou εr = 80.
  Určete změnu tlaku vody mezi deskami."
  Podle mého názoru, zatímco první věta určuje parametry kondenzátoru, druhá věta popisuje jeho počáteční stav. Kdyby měl být tento stav udržován stejnosměrným zdrojem, pak bude v zadání uvedené, že ke kondenzátoru je připojen stejnosměrný zdroj.

 • 4.deskový kondenzátor a intenzita E
  Dobrý den,

  proč v úloze 4. deskový kondenzátor nemá v řešení konstantní elektrickou intenzitu, když píšete, že v zadání kondenzátor má el. intenzitu E? V zadání je zároveň, že kondenzátor má plochu desek S a vzdálenost desek d? Větná konstrukce je stejná, proto by měla být konstantní i E a kondenzátor by měl být dobíjen zdrojem.

  Děkuji

 • Re: Poznámky k autorskému řešení
  Máte pravdu, problém ve 2C (Samostříl) jste vystihl velmi přesně. V diskusi-učitelé pod č. 1883 z 20. ledna je mé předchozí vyjádření.

 • Poznámky k autorskému řešení
  1B) Kdyby se vztlaková síla změnila, deska nebude v klidu, protože součet sil působících na ni by nebyl nulový.
  2C) Zadání není jednoznačné – co je to "prostor za vozíkem"? Jednak to lze pochopit, že je potřeba aby šíp dopadl na opačnou stranu od místa výstřelu než je směr pohybu vozíku (tzn. vystřelit pod úhlem menším než 60°) – pak je autorské řešení v pořádku.
  Ovšem já bych zadaní interpretoval spíše tak, že musím vystřelit pod úhlem menším než 90° směrem za vozík. Řešení by pak bylo shodné až po výpočet derivace a zjištění jednoho lokálního extrému (úhel, který se v autorském řešení prezentuje jako globální maximum), ovšem globální extrémy fce se mohou objevit též v krajních bodech definičního oboru fce, jak je tomu i zde – při vystřelení pod 90° (tedy kolmo). Zde sice vyjde minimum fce – ale vzdálenost se měří v absolutní hodnotě, a zde vyjde "záporná" vzdálenost větší než "kladná" vzdálenost z autorského řešení. A nakonec matematická poznámka – jelikož vystřelení kolmo vzhůru lze jen těžko považovat za vystřelení "do prostoru za vozík," musíme střílet pod úhlem ostře menším než 90° a v takovém případě (striktně matematicky vzato) extrém neexistuje, jelikož množina možných vzdáleností místa dopadu je (z maximální strany) otevřený interval, který extrém nemá.

 • Re: Úloha 2-teplo, zaokrouhlení
  Chyby jsou již opravené, omlouváme se!

  Za špatné zaokrouhlování se zpravidla body strhávají. Doporučuju si přečíst dřívější příspěvky, které se zaokrouhlováním zabývaly:

  fyzikalniolympiada.cz/diskuse?forum_id=1802&sort=vlakno
  fyzikalniolympiada.cz/diskuse?forum_id=1799&sort=vlakno
  fyzikalniolympiada.cz/diskuse?forum_id=1739&sort=vlakno

 • Re: Zveřejnění 1.kola FO-A
  Řešení jsme zveřejnili.

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7