Archiv celostátních kol

Celostátní kolo 51. ročníku FO, Pelhřimov 2010

Fotogalerie

Zpráva z celostátního kola od Martina Kapouna

Ve dnech 9. až 12. února proběhlo letos v Pelhřimově celostátní kolo kategorie A 51. ročníku Fyzikální olympiády.

Studenti i porotci byli ubytováni a stravovali se v místním Domově mládeže, pro řešení úloh byl vyhrazen příjemný prostorný sál pelhřimovského Kulturního domu, oprava úloh probíhala v místním Gymnáziu.

Čtyřdenní program začal v úterý večer slavnostním zahájením v sále Městského divadla. Soutěžící i porotu pozdravil hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, radní kraje pro školství paní Marie Kružíková a netradiční apel i povzbuzení přidal předseda Jednoty českých matematiků a fyziků doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.

Zajímavý program zahrnoval i vystoupení skupiny bojového umění, vyhlášení výsledků místní fyzikální soutěže i živou improvizovanou soutěž místního školáka s účastníkem loňské 40. MFO a letošním soutěžícím Jáchymem Sýkorou. Když Jáchym o chlup dříve než jeho mladší soupeř položil na hladinu svoji vajíčkovou bárku, nikdo ještě netušil, že na pódiu v tu chvíli stojí budoucí suverénní vítěz 51. ročníku FO. Krátká motivační prezentace prof. Bohumila Vybírala se obrazem i slovem vrátila k účasti Čechů na loňské 40. MFO na Yucatánu v Mexiku.

Ve středu dopoledne začala vlastní soutěž. Soutěžící řešili po dobu 5 hodin 4 teoretické úlohy. První byla celkem netěžkou aplikací Boylova-Mariottova zákona, vyžadovala však praktický cit pro zjednodušení a zanedbání nepodstatných členů. Úloha o nabíjení akumulátoru přinesla úvahy o roli cívky a diody v nabíjecím obvodu a posléze se ukázala jako nejtěžší. V optické úloze studenti počítali rozměry světelné skvrny při zobrazení bodového zdroje světla čočkou. Čtvrtá úloha zhodnocovala studijní text – výpočet závislosti rychlosti brzdící stíhačky na uražené dráze při použití padáků vyžadoval znalost základů integrálního počtu.

Zatímco porotci odpoledne opravovali úlohy, pro soutěžící byla připravena exkurze do pelhřimovského Agrostroje. Večer se v aule gymnázia představil pelhřimovský Astronomický klub.

Na druhý soutěžní den připravili pořadatelé čtyřhodinovou experimentální úlohu – studenti měřili a počítali podélné, příčné a torzní kmity vodorovně zavěšené tyče.

Odpolední program zahrnoval opravu úlohy, přednášku ing. Tichého z observatoře v Kleti a seznámení studentů s hodnocením teoretických úloh. Večer proběhlo další zasedání Ústřední komise FO.

V pátek dopoledne byly v aule gymnázia slavnostně vyhlášeny výsledky. Za nejlepší řešení dílčích úloh si zvláštní cenu odnesli po řadě Tomáš Zeman, Petr Ryšavý, Vojtěch Dokoupil, Jáchym Sýkora (všichni z Prahy) a Štěpán Poláček. Ze 48 soutěžících se třem čtvrtinám podařilo projít kvórem úspěšného řešitele, prvních deset řešitelů bylo vyhlášeno vítězi 51. ročníku FO a pozváno na soustředění pro užší výběr do českého týmu na letošní 41. Mezinárodní FO.

Absolutním vítězem se stal suverénně s 58 body ze 60 možných student Jáchym Sýkora z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze, loňský bronzový z MFO v Mexiku.

Všem soutěžícím bez výjimky blahopřejeme ke každému dosaženému bodu, děkujeme jim za sympatické, důstojné vystupování a reprezentaci jejich školy a držíme palce na další profesionální dráze. Těm nejlepším pak budeme v létě fandit v Chorvatsku.

Zvláštní poděkování zasluhují organizátoři soutěže, především RNDr. Josef Jírů. Soutěž neměla vadu, probíhala hladce, neokázale a bezvadně, o všechny přítomné bylo spolehlivě postaráno. Děkujeme.

RNDr. Martin Kapoun
předseda KK FO Praha