Kategorie G

Archimediáda 2024

Organizace

Soutěž ARCHIMÉDIÁDA 2024 probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

První, školní část soutěže proběhne 1. února – 31. března 2024. Máte za úkol vyřešit pět úloh, které jsou uvedeny dále. Za úspěšného řešitele školního kola jste považováni, pokud získáte alespoň ve 3 početních úlohách nejméně 5 bodů za každou z nich a zároveň jste řešili experimentální úlohu (třeba i neúspěšně).

Druhá část soutěže proběhne 10. dubna – 31. května 2024 a může být organizována jakou soutěž jednotlivců nebo družstev podle dispozic. Přesnou podobu soutěže, datum a místo konání vám sdělí váš učitel fyziky.

Doufáme, že nejnižší kategorie naší soutěže Fyzikální olympiády – Archimediáda se vám i letos bude líbit.

Soutěž ARCHIMÉDIÁDA 2024 probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

První, školní část soutěže proběhne 1. února – 31. března 2024, přesný termín ukončení určují okresní komise FO. Soutěžící obdrží k řešení pět úloh, které jsou uvedeny dále. Za úspěšného řešitele školního kola je považován soutěžící, který získal alespoň ve 3 početních úlohách nejméně 5 bodů za každou z nich a zároveň řešil experimentální úlohu (třeba i neúspěšně).

Řešení vašich žáků opravte, pohovořte s nimi o řešení, a sdělte jim správné výsledky a hodnocení jejich řešení. Poskytněte prosím soutěžícím všestrannou pomoc. Můžete doporučit vhodnou studijní literaturu, popř. navést, jakým postupem se k výsledku úlohy dostat.

Po ukončení prvního kola navrhne referent FO na škole řešitele k postupu do druhého (okresního) kola a návrh postupujících jednotlivců nebo družstev odešle příslušné okresní komisi FO.

Druhá část soutěže proběhne 10. dubna – 31. května 2024 a může být organizována jakou soutěž jednotlivců nebo družstev podle dispozic, které obdržíte od OKFO. Formu této části soutěže ponecháváme v kompetenci OKFO. Úkolem bude řešit různé úlohy, provádět a vysvětlovat pokusy, řešit hádanky a rébusy. Organizátor soutěže může také pověřit některé řešitele, aby si předem připravili referát, pokus či jiné vystoupení.

Doufáme, že nejnižší kategorie naší soutěže Fyzikální olympiády – Archimediáda se vám i letos bude žákům líbit; snažili jsme se zařadit úlohy s výzkumnou částí, jež povzbudí žáky 7. ročníků k dalšímu studiu fyziky. Na závěr soutěže je třeba, abyste žáky upozornili, že pro zájemce o fyziku je připravena soutěž Fyzikální olympiáda v další kategorii F, jež je určena žákům 8. ročníků základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Děkujeme všem vyučujícím, kteří našli cestu k Fyzikální olympiádě a získali své žáky pro řešení úloh. Věříme, že úlohy byly dostatečně zajímavé, dostatečně náročné i dostatečně přístupně žákům základních škol a jejich kamarádům z víceletých gymnázií.

Soutěž ARCHIMÉDIÁDA 2024 probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

První, školní část soutěže proběhne 1. února – 31. března 2024, přesný termín ukončení určují okresní komise FO. Soutěžící obdrží k řešení pět úloh, opravu provede učitel fyziky. Po ukončení prvního kola navrhne referent FO na škole řešitele k postupu do druhého (okresního) kola a návrh postupujících jednotlivců nebo družstev odešle příslušné okresní komisi FO.

Druhá část soutěže proběhne 10. dubna – 31. května 2024 a může být organizována jakou soutěž jednotlivců nebo družstev podle dispozic, které obdrží učitelé od OKFO. Formu této části soutěže ponecháváme v kompetenci OKFO. Úkolem bude řešit různé úlohy, provádět a vysvětlovat pokusy, řešit hádanky a rébusy. Organizátor soutěže může také pověřit některé řešitele, aby si předem připravili referát, pokus či jiné vystoupení. Námětů získali učitelé fyziky za dobu trvání soutěže již značné množství. Druhé kolo lze organizovat pro soutěžící z jedné školy či z několika sousedních škol dohromady. Nevylučuje se ani případ, že toto kolo bude organizováno obdobně jako v kategoriích E, F, tj. řešením úloh pro účastníky z více škol nebo jako okresní kolo.

O zařazení řešitelů do druhého kola soutěže rozhodne okresní komise FO, pozvánku do druhého kola soutěže dostanou řešitelé (nebo družstvo) prostřednictvím školy.

Úlohy

Zadání Řešení úloh
Školní kolo pdf
1. února – 31. března 2024
pdf
Okresní kolo 10. dubna – 31. května 2024

Pokyny pro soutěžící

Řešení každé úlohy zapisujte na zvláštní papír, a odevzdávejte je svému učiteli fyziky.

U všech úloh je potřeba popsat také úvahy při řešení. Protokol o řešení musí být výstižný, doplněný výpočty, grafy, tabulkami naměřených hodnot či jinak získaných údajů, obrázky a náčrtky.

Pokusy lze provádět doma nebo ve škole, musí však být načrtnuty a popsány použité pomůcky, uveden postup měření a zpracovány výsledky, plynoucí ze změřených hodnot.