Ústřední komise FO

Ústřední komise Fyzikální olympiády (ÚK FO)

Předsednictvo

Jan Kříž

doc. RNDr. Jan Kříž, PhD.
předseda
jan.kriz@uhk.cz
Katedra fyziky, PřF Univerzita Hradec Králové


Filip Studnička

RNDr. Filip Studnička, Ph.D.
místopředseda
předseda úlohové komise pro kategorie A, B, C, D
filip.studnicka@uhk.cz
Katedra fyziky, PřF Univerzita Hradec Králové


Jan Šlégr

RNDr. Jan Šlégr, Ph.D.
tajemník
Katedra fyziky, PřF Univerzita Hradec Králové


Lukáš Richterek

Mgr. Lukáš Richterek, PhD.
předseda úlohové komise pro kategorie E, F, G
lukas.richterek@upol.cz
Katedra experimentální fyziky, PřF Univerzity Palackého v Olomouci
585 634 103


Členové

Josef Blažek

Doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
bla@pf.jcu.cz
Katedra fyziky a aplikované techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Jan Houštěk

Mgr. Jan Houštěk
jan@houstek.net
Pod Harfou 938/38, 190 00 Praha 9 – Vysočany


Stanislav Gottwald

RNDr. Stanislav Gottwald
stanislav.gottwald@gymspit.cz
Gymnazium Špitálská
283 891 459 linka 32


Miroslava Jarešová

PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D.
SPŠ Chrudim
702 286 652


Josef Jírů

RNDr. Josef Jírů
josef.jiru@email.cz
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov


Věra Koudelková

RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy


Michaela Křížová

RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
michaela.krizova@uhk.cz
Katedra fyziky, PřF Univerzita Hradec Králové


Dušan Novotný

doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc,
Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E.  Purkyně v Ústí nad Labem


Richard Polma

MUDr. et MDDr. Richard Polma
risa.student@seznam.czMiroslav Randa

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
randam@kmt.zcu.cz
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
377 636 303


Kateřina Rosická

Kateřina Rosická
studentka fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy


Bohumil Vybíral

Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
bohumil.vybiral@uhk.cz
emeritní profesor PřF UHK


Ondřej Životský

prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
VŠB – Technická Univerzita Ostrava


Předsedové krajských komisí

Lukáš Ledvina

Mgr. Lukáš Ledvina (Praha)
lukas.ledvina@fyzikalniolympiada.cz
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8


Vladimír Kulich

RNDr. Vladimír Kulich (Středočeský kraj)
kulich.gymslany@centrum.cz
Gymnázium Třebízského, Smetanovo náměstí 1310, 274 01 Slaný


Pavel Kříž

RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (Jihočeský kraj)
kriz@pf.jcu.cz
Katedra fyziky a aplikované techniky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
387 773 057


Zdeňka Kielbusová

PhDr. Zdeňka Kielbusová (Plzeňský kraj)
kielbus@kmt.zcu.cz
FPE ZČU v Plzni, Klatovská 51, 301 00 Plzeň
377 636 312


Mgr. Gabriela Zalubilová (Karlovarský kraj)
gabriela.zalubilova@gymso.cz
Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, 356 01 Sokolov
354 229 326


Jana Vlasáková

Mgr. Jana Vlasáková (Ústecký kraj)
vlasakova@gymrumburk.cz
Gymnázium Rumburk, Komenského 10, 408 01 Rumburk
737 113 386


Jindřich Pulíček

Mgr. Jindřich Pulíček (Liberecký kraj)
pulicek@randovka.cz
Gymnázium Dr. Antona Randy, Dr. Randy 13, 466 01 Jablonec nad Nisou
775 389 661


Mgr. Jiří Kratochvíl (Královéhradecký kraj)
kratochvil@gjkt.cz
Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
702 292 424


Vladimír Vícha

RNDr. Vladimír Vícha (Pardubický kraj)
vlada.vicha@seznam.cz
Gymnázium, Dašická 1083, 530 03 Pardubice
466 650 715 linka 41


Ladislav Karel

Mgr. Ladislav Karel (Kraj Vysočina)
ladislavkarel@gymnaziumjihlava.cz
Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava
567 579 759


Pavel Řehák

Mgr. Pavel Řehák (Jihomoravský kraj)
fo@jaroska.cz
Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14 658 70 Brno
545 321 282


Lukáš Richterek

Mgr. Lukáš Richterek, PhD. (Olomoucký kraj)
lukas.richterek@upol.cz
Katedra experimentální fyziky, PřF UP Olomouc, Třída 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
585 634 104


Radmila Horáková

RNDr. Radmila Horáková (Moravskoslezský kraj)
rhorakova@gmk.cz
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec
556 414 464


Miroslava Maňásková

Mgr. Miroslava Maňásková (Zlínský kraj)
manaskova@guh.cz
G Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště
572 434 120