Studijní texty

Studijní texty ke studijním tématům 65. ročníku FO

Během každého ročníku vychází sada studijních textů, která rozšiřuje znalosti studentů ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva. Pro každou kategorii A–D je určen jeden studijní text, jejichž přehled uvádíme níže. Ke zvolenému tématu se vždy váže jedna úloha ve školním, krajském i (v kategorii A) ústředním kole. Během řešení školního kola doporučujeme studentům tyto texty prostudovat a vyřešit úlohy v nich uvedené. Pomohou jim nejen při řešení zmíněných úloh FO, ale jsou rovněž jsou velice dobrým studijním materiálem.

Kategorie A Trnka, J.: Zobrazení čočkami pdf
Kategorie B Jírů, J.: Moment setrvačnosti pdf
Kategorie C Jírů, J.: Moment setrvačnosti pdf
Kategorie D Prachař, J. – Trnka, J.: Úlohy z mechaniky I Jednoduché soustavy spojené vláknem pdf

Přehled studijních textů z Knihovničky Fyzikální olympiády

Všechny publikace byly vydány Vydavatelstvím MAFY Hradec Králové, Národních mučedníků 215. Studijní texty si můžete objednat na adrese vydavatelství nebo si některé z nich stáhnout níže.

Šedivý, P.: Obvody střídavého proudu s lineárními jednobrany a dvojbrany Kategorie B pdf ps
Šedivý, P.: Pokusy s operačními zesilovačiKategorie B pdf ps
Chytilová, M.: Archimedův zákonKategorie D pdf ps
Kuběna, J.: Elektromagnetické vlny
Šedivý, P.: Ohyb světlaKategorie A pdf ps
Vybíral, B.: Statika tuhého tělesa pdf ps
Šedivý, P. – Volf, I.: Pohyby tělesa v odporujícím prostředíKategorie B pdf ps
Šedivý, P. – Volf, I.: Rovnoměrně zrychlené a zpomalené pohybyKategorie D pdf ps
Kuběna, J.: Základy optického zobrazování v době počítačů
Horáková, R. – Šedivý, P.: Kruhový děj s ideálním plynemKategorie C pdf ps
Vybíral, B.: Kinematika a dynamika tuhého tělesaKategorie A pdf ps
Kuběna, J.: Newtonova mechanika v době počítačů
Horáková, R.: Pohyb soustavy těles spojených vláknemKategorie C pdf ps
Jírů, J.: Moment setrvačnostiKategorie C pdf
Vybíral, B.: Setrvačníky a jejich aplikaceKategorie A pdf ps
Šedivý, P. – Volf, I.: Dopravní kinematika a grafyKategorie D pdf ps
Šedivý, P.: Modelování pohybů numerickými metodamiKategorie B
zdrojové soubory pro Famulus z tohoto textu
pdf ps
Šedivý, P.: Modelování fyzikálních dějů numerickými metodami
pdf ps
Vybíral, B.: ElektrostatikaKategorie A pdf ps
Vybíral, B.: Magnetické pole ve vakuuKategorie A pdf ps
Šedivý, P. – Volf, I.: Pohyb tělesa po eliptické trajektorii v radiálním gravitačním poliKategorie C pdf ps
Šedivý, P. – Volf, I. – Horáková, R.: Harmonické kmity mechanických soustavKategorie B pdf ps
Šedivý, P. – Volf, I.: Práce – výkon – energieKategorie D pdf ps
Vybíral, B. – Zdeborová, L.: Odporové sílyKategorie B pdf ps
Vybíral, B.: Magnetické pole v látceKategorie A pdf ps
Šedivý, P.: Teplotní závislosti fyzikálních veličinKategorie C pdf ps
Vybíral, B.: Zpracování dat fyzikálních měření pdf ps
Vybíral, B. – Zdeborová, L.: Pohyb tělesa s vlivem odporových silKategorie A pdf ps
Polák, Z. – Šedivý, P.: VrhyKategorie D pdf ps
Vybíral, B.: Mechanika ideálních kapalinKategorie C pdf ps
Jarešová, M.: Elektrické obvody (Stejnosměrný proud)Kategorie B pdf ps
Vybíral, B.: Elektromagnetická indukceKategorie A pdf ps
Šedivý, P.: Kapitoly ze speciální teorie relativityKategorie A pdf ps
Šedivý, P.: Kapitoly ze speciální teorie relativity (2. vydání)Kategorie A
Text se od prvního vydání liší ve zpracování dynamiky. Opouští se pojem relativistická hmotnost a vychází se ze vztahu pro výpočet relativistické hybnosti, jak je obvyklé v novějších učebnicích. Oba přístupy k výkladu dynamiky mají své příznivce. První vydání tohoto studijního textu lépe navazuje na učebnce fyziky používané v současnosti na středních školách, které s pojmem relativistická hmotnost pracují, druhé vydání lépe odpovídá tomu, s čím se studenti setkají po příchodu na vysoké školy.
pdf ps
Prachař, J. – Trnka, J.: Úlohy z mechaniky I (Jednoduché soustavy spojené vláknem)Kategorie D pdf ps
Prachař, J. – Trnka, J.: Úlohy z mechaniky II (Otáčení tuhého tělesa)Kategorie C pdf ps
Prachař, J.: Úlohy z mechaniky III (Zákony zachování)Kategorie Cpracovní verze pdf ps
Vybíral, B.: Mechanika ideálních plynůKategorie B pdf ps
Vybíral, B.: Aplikovaná mechanika tekutin (turbíny, rakety, letadla)Kategorie B pdf ps
Vybíral, B.: Mechanika pružného tělesaKategorie A pdf ps
Trnka, J.: Zobrazení čočkamiKategorie A pdf ps
Jírů, J.: Diferenciální počet ve fyzice pdf ps
Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Pohyb a síla)Kategorie D pdf ps
Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Práce – výkon – energie)Kategorie D pdf ps
Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Poloha a její změny)Kategorie D pdf ps
Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Hydrostatika a aerostatika)Kategorie C pdf ps
Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Pohyby těles v planetární soustavě)Kategorie D pdf ps
Jarešová, M. – Volf, I.: Fyzika je kolem nás (Síla a tuhé těleso)Kategorie D pdf ps
Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Komplexní úlohy)Kategorie C pdf ps
Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Molekulová fyzika a termika)Kategorie C pdf ps
Volf, I. – Jarešová, M. – Ouhrabka, M.: Přenos teplaKategorie C pdf ps
Vícha, V. – Volf, I.: Laboratorní práce z fyziky pro FO kategorie D pdf
Vybíral, B. – Šedivý, P.: Mechanika rovinného pohybu tuhého tělesaKategorie A pdf ps
Jírů, J.: Hybnost a energie při vzájemném působení tělesKategorie D pdf ps
Kapoun, M.: Aproximace ve fyzikálních úloháchKategorie B pdf ps
Kapoun, M.: AtomyKategorie A pdf ps
Volf, I. – Šedivý, P.: Pohyb, síly a sportovní aktivity I. (Zimní sporty na sněhu a ledu)Kategorie C pdf ps
Wagner, V. – Vícha, V. – Janout, Z.: Hranice Mendělejevovy tabulkyKategorie A pdf

Kapitoly z matematiky pro řešitele FO

Studijní texty sloužící k matematické průpravě studentů soutěžících ve fyzikální olympiádě.

Miroslava Jarešová – Ivo Volf: Funkce ve fyzice pdf ps
Miroslava Jarešová – Ivo Volf: Diferenciální počet ve fyzice pdf ps
Miroslava Jarešová – Ivo Volf: Integrální počet ve fyzice pdf ps
Miroslava Jarešová – Bohumil Vybíral: Diferenciální rovnice pdf ps
Miroslava Jarešová – Ivo Volf: Skaláry, vektory,... pdf ps
Miroslava Jarešová – Ivo Volf: Souřadnice ve fyzice pdf ps
Miroslava Jarešová – Ivo Volf: Matematika křivek pdf ps

Pro tisk brožur ve formátu A5 si stáhněte programy (pro operační systém Windows) na úpravu postscriptových souborů.