Kategorie ABCD

Soutěž pro střední školy

Jak se zapojit

Milí studenti!

Středoškolské kategorie A, B, C, D mají školní a krajské kolo. Kategorie A navíc vrcholí ústředním kolem. Pokud se na to cítíte, můžete se kategorie A zúčastnit, i když nejste v posledním ročníku střední školy.

Ve školním kole máte za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní téma. Jeho úkolem je vás jednak seznámit s typem úloh, které se v dané kategorii mohou v dalších kolech vyskytnout, a také procvičit schopnost tyto úlohy řešit.

Do souteže se přihlásíte prostřednictvím Osmo. Prosíme, abyste si v Osmo založili účet, pokud ho již nemáte z loňského roku. Poté se přihlaste do správné kategorie. Věnujte pozornost, abyste správně vybrali svoji školu. Pokud svoji školu nenajdete, nebo narazíte na jiný problém, napište na osmo@fyzikalniolympiada.cz.

Do Osmo nahrajte svá řešení školního kola. Stačí papíry nafotit mobilem a fotky potom vložit ke správné úloze.

Vypracovaná řešení odevzdejte svému učiteli fyziky, který je opraví a oklasifikuje. Za každou úlohu můžete získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud získáte za úlohu alespoň 5 bodů.

Termín odevzdání řešení pro kategorii A je do 3. ledna 2024, v kategoriích B, C, D do 27. března 2024.

Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti z vás, kteří vyřeší alespoň pět úloh za pět bodů a řešili (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. O postupu do krajského kola a místě jeho konání se dozvíte emailem (který máte v Osmo), příp. prostřednictvím svého učitele fyziky.

Nepodceňujte řešení školního kola! Úlohy ve druhém kole soutěže jsou velmi často podobné těm z kola prvního. Proto se velmi nedoporučuje opisovat řešení od kamaráda. Může se totiž stát, že budete úlohami ve druhém kole zaskočeni, vyvarovat se tomu můžete tím, že vyřešíte poctivě úlohy školního kola. Neopomeňte si také prostudovat studijní téma. V každém kole se vždy jedna úloha týká studijního tématu.

Vážení kolegové!

Středoškolské kategorie A, B, C, D mají školní a krajské kolo. Ve školním kole mají studenti za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata.

Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím Osmo, kde také nahrávají elektronickou verzi svých řešení. Papírovou verzi odevzdávájí vám.

Na pomoc řešitelům při řešení úloh můžete organizovat konzultace, kroužky nebo semináře.

Termín odevzdání řešení pro kategorii A je do 3. ledna 2024, v kategoriích B, C, D do 27. března 2024.

Vypracovaná řešení svých studentů opravte a ohodnoťte je bodovým schématem podle autorského řešení. Zohledněte kvalitu a úplnost řešení. Za každou úlohu může student získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud řešitel získal za úlohu alespoň 5 bodů. Řešení nevyhovuje, jsou-li odborné nedostatky závažné nebo je řešení z větší části neúplné, jestliže chybí výklad nebo je neúplný, takže se z něho nedá usuzovat na myšlenkový postup řešení. Bodový systém objektivizuje hodnocení a usnadňuje výběr postupujících do dalšího kola.

Autorská řešení získáte od vám příslušné krajské komise. Pokud jste se do Fyzikální olympiády zapojili i v minulém ročníku, měli byste obdržet autorská řešení automaticky.

Soutěžní protokoly všech řešitelů pošlete krajské komisi preferovným způsobem dané komise (poštou, e-mailem, nebo s využítím Osmo). Pokud potřebuje účet v eletronickém systému Osmo, založte si ho, a pak požádejte na emailu osmo@fyzikalniolympiada.cz, aby vám byla přidělena role školního garanta ve vaší škole.

Pozvánky do krajského kola obdrží přímo soutěžící na email, kterým se registrovali v Osmo.