This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Fyzikální olympiáda – PrahaSoustředění řešitelů FO, 2014

Organizace

Od pondělí 15. 9. do středy 17. 9. 2014 proběhne soustředění řešitelů FO. Náplní budou zajímavé přednášky z matematiky a fyziky.

Soustředění začne v pondělí v 9:00 v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Tróji v posluchárně T9, V Holešovičkách 2, Praha 8. Nejbližší je autobusová zastávka Kuchyňka. Bus č. 201 ze stanice Nádraží Holešovice. Ubytování ani strava zajištěny nebudou.

Prosíme případné zájemce, aby napsali, pokud mají zájem se soustředění zúčastnit. Přihlášky posílejte na adresu lukas.ledvina@fyzikalniolympiada.cz.

Program

Bude zveřejněn začátkem září 2014 a ti, kdo v loňském roce vyplnili do přihlášky svůj email budou informováni touto cestou.

Předběžný program

Pondělí
9:00–10:30RNDr. Martin KapounÚvod, rozměrová analýza
10:45–12:15Mgr. Lukáš LedvinaČasté chyby objevující se v řešeních
13:00–14:30Mgr. Radek ŽlebčíkAproximace ve fyzice
Úterý
9:00–10:30Mgr. Lukáš LedvinaStejnosměrné obvody
10:45–12:15RNDr. Stanislav GottwaldExperimenty
13:00–14:30Jakub VošmeraTermodynamika
Středa
9:00–10:30RNDr. Martin KapounKmitání
10:45–12:15Jakub VošmeraZákon zachování momentu hybnosti
13:00–14:30Mgr. Lukáš LedvinaOdhady ve fyzice

Fotky z minulých let

Můžete si zde prohlédnou několik fotek ze soustředění. Větší fotku zobrazíte klinutím na náhled.

Pondělí

Jaroslav Trnka přednáší Účastníci Účastníci Jiří Novotný přednáší

Úterý

Otáčení tuhého tělesa

Čtvrtek

Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Výroba zkoušečky Hotová zkoušečka Jiří Dolejší přednáší Olga Kotrbová přednáší
Jiří Dolejší a Olina Výroba zkoušečky

Pátek

Exkurze na FELu Exkurze na FELu Exkurze na FELu