Krajské kolo

Krajské kolo 55. ročníku FO

Organizace

Pozvánku (s místem a časem konání) na krajské kolo obdržíte od svého učitele fyziky nebo ředitele školy, pokud jste úspěšně vyřešili domácí kolo. V krajském kole jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak dobře jste prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10.

Bodová hranice pro úspěšného řešitele se stanovuje centrálně na základě výsledků ve všech krajích tak, aby počet úspěšných řešitelů odpovídal přibližně jedné třetině všech účastníků krajského kola. Další případní řešitelé, kteří získají alespoň 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách alespoň 5 bodů, budou označeni jako úspěšní účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které vypočítáte ze vzorce: MB = ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodnou všechna předchozí kritéria, rozhodne o pořadí předsednictvo krajské komise na základě „elegantnosti“ řešení.

Soutěžící na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar.

Krajské kolo v kategorii A proběhne v pátek 24. 1. 2014, v kategoriích B, C, D v pátek 25. 4. 2014.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A bude vybráno nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

V krajském kole můžete používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Pozvánku na krajské kolo pro své studenty obdržíte od příslušné krajské komise FO. O postupu rozhodují jejich výsledky v domácím kole. Pozvánky rozdejte studentům, aby věděli o místě a času konání krajského kola, případně je tam můžete přímo doprovodit. V krajském kole jsou zadané čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak vaši studenti prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Krajské kolo v kategorii A proběhne v pátek 24. 1. 2014, v kategoriích B, C, D v pátek 25. 4. 2014.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

V krajském kole mohou studenti používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

V krajském kole, na které zve příslušný krajská komise FO soutěžící podle výsledků v domácím kole prostřednictvím ředitelů škol, jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10.

Bodová hranice pro úspěšného řešitele se stanovuje centrálně na základě výsledků ve všech krajích tak, aby počet úspěšných řešitelů odpovídal přibližně jedné třetině všech účastníků krajského kola. Další případní řešitelé, kteří získají alespoň 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách alespoň 5 bodů, budou označeni jako úspěšní účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které vypočítáte ze vzorce: MB = ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodnou všechna předchozí kritéria, rozhodne o pořadí předsednictvo krajské komise na základě „elegantnosti“ řešení.

Soutěžící na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar.

Krajské kolo v kategorii A proběhne v pátek 24. 1. 2014, v kategoriích B, C, D v pátek 25. 4. 2014.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh KK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

V krajském kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Studijní témata

Během každého ročníku vychází sada studijních textů, která rozšiřuje znalosti studentů ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva. Pro každou kategorii A–D je určen jeden studijní text, jejichž přehled uvádíme níže. Ke zvolenému tématu se vždy váže jedna úloha v domácím, kraském i (v kategorii A) celostáním kole. Během řešení domácího kola doporučujeme studentům tyto texty prostudovat a vyřešit úlohy v nich uvedené. Pomohou jim nejen při řešení zmíněných úloh FO, ale jsou rovněž jsou velice dobrým studijním materiálem.

Kategorie A Šedivý, P.: Kapitoly ze speciální teorie relativity (2. upravené vydání)
Text se od prvního vydání z r. 2003 liší ve zpracování dynamiky. Opouští se pojem relativistická hmotnost a vychází se ze vztahu pro výpočet relativistické hybnosti, jak je obvyklé v novějších učebnicích. První vydání lépe navazuje na učebnce fyziky používané v současnosti na středních školách, které s pojmem relativistická hmotnost pracují, druhé vydání lépe odpovídá tomu, s čím se studenti setkají po příchodu na vysoké školy. Obě verze textu najdete v archivu studijních textů.
pdf ps
Kategorie B Šedivý, P. – Volf, I. – Horáková, R.: Harmonické kmity mechanických soustav pdf ps
Kategorie C Volf, I. – Šedivý, P.: Pohyb, síly a sportovní aktivity I. Zimní sporty na sněhu a ledu pdf ps
Kategorie D Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Pohyby těles v planetární soustavě) pdf ps

Přehled všech studijních textů Knihovničky fyzikální olympiády najdete v Archivu studijních textů. Řadu z nich si zde můžete také stáhnout v elektronické podobě.

Úlohy

Zadání

Texty úloh pro kategorie A, B, C a D obdrží studenti před zahájením krajského kola. Stáhnout si je můžete níže ve formátu pdfpdf nebo psps, zveřejňujeme je v den konání krajského kola.

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf ps pdf pdf pdf

Řešení

Řešení úloh kategorií A, B, C a D obdrží soutěžící po skončení krajského kola. V elektronické podobě si je můžete stáhnout níže.

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf ps pdf pdf pdf

Výsledky

Soutěžící na 1. až. 43. místě jsou úspěšní řešitelé, na 44. až 59. místě úspěšní účastníci. Soutěžící na 1. až 46. místě (min. 20 bodů) postupují do celostáního kola.

Pořadí Jméno Kraj Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 SUMA Mbody Neúsp.  
1 Jakub Dolejší HK 10 10 10 10 40 231,45   40,02314478816
2 Hora Martin Plz 10 10 10 10 40 231,45   40,02314478816
3 Raszyk Martin MS 10 10 10 10 40 231,45   40,02314478816
4 Adam Přáda KV 10 9 10 10 39 223,88   39,02238758477
5 Lysoněk Tomáš Zl 10 9 10 10 39 223,88   39,02238758477
6 Skácel Ondřej Ol 8,5 10 9,5 10 38 223,02   38,022301758892
7 Jakub Rösler Pha 9 10 9 10 38 222,28   38,022227835315
8 Guth Jarkovský Jiří 10 10 8 10 38 220,80   38,02207998816
9 VLASÁKOVÁ Zuzana UL 7 10 10 10 37 219,91   37,021991129623
10 Benedikt Peťko JM 10 9 9 9 37 212,15   37,02121486219
11 Skoupý Viktor Pce 8 9,5 8,5 10 36 211,98   36,021198480774
12 Martin Wirth KV 5 10 10 10 35 212,22   35,021222023932
13 Knob Lukáš Ol 7 9,5 9,5 9 35 207,06   35,020706005348
14 Kristýna Bukvišová JM 10 5 10 10 35 193,59   35,019358771211
15 Jirátko Jan Zl 6 9 9 9 33 196,77   33,019676650807
16 Miřátský Václav Vy 10 10 10 3 33 186,63   33,018662530096
17 Ondřej Müller JM 10 9 10 4 33 185,46   33,018545649286
18 František Prinz JM 2 10 10 10 32 200,68   32,020068365396
19 Novotný Tomáš Lib 10 2 9 10 31 165,55   31,016554761041
20 Štěpán Marek Pha 9,5 8 9 4 30,5 170,64   30,517063769474
21 Ráchel Sgallová Pha 10 5 7,5 8 30,5 167,47   30,51674712605
22 Soukup Jan Plz 10 0 10 10 30 155,73   30,015572754262
23 Kepčija Petr 10 8 10 1 29 158,67   29,015867478155
24 Horvát Petr Ol 7 10 10 1,5 28,5 165,48   28,516548387688
25 Vincena Petr Ol 10 0 8,5 10 28,5 147,74   28,514774154262
26 Supik Lukáš MS 10 0 8 10 28 145,08   28,014507954262
27 Václav Melichárek JM 10 0 9 9 28 144,00   28,014400031681
28 Jana Ziková JM 8 0 9 10 27 142,71   27,014271248571
29 Iser Tomáš Lib 8 0 9 10 27 142,71   27,014271248571
30 Holeček Jan Plz 7 0 9,5 10 26,5 141,53   26,514152895725
31 Filip Bialas Pha 10 1 8,5 7 26,5 136,10   26,51361038991
32 Zmek Jiří Oskar Zl 10 9 3 4 26 148,19   26,014818849286
33 Karolína Kuchyňová JM 10 0 6 10 26 134,43   26,013443154262
34 Jiří Kučera Pha 10 4 9 2 25 129,47   25,012946587176
35 ŠESTÁKOVÁ Eliška UL 7 0 @ 10 24,5 130,88   24,513088095725
36 Balouch Martin Zl 9 7 5 2 23 127,04   23,0127040445
37 Darek Cidlinský JM 2 0 10 10 22 124,96   22,012496331498
38 Fořtová Lucie 10 0 10 2 22 104,50   22,010450173617
39 Vrbka Pavel Vy 7 1 3,5 10 21,5 117,16   21,511715699115
40 Jiříček David Ol 9 1 10 1,5 21,5 105,03   21,510502662871
41 Dostálová Vlasta Pce 8 0,5 2,5 10 21 111,89   21,011189250266
42 Zeman Dalibor 10 3 6 2 21 105,92   21,010592183786
43 Jakub Sláma Pha 10   9 2 21 99,18   21,009917773617
44 Zmeškal Marek Vy 7 4 5 4 20 109,44   20,010943973801
45 Pavel Kroupa JM 8 0 8 4 20 98,97   20,009896913087
46 Krejčí Jan MS 10 0 10 0 20 91,70   20,009169528455
47 Lukeš Petr Vy 10 1 8 0 19 88,62   19,008861931845
48 Jirásko Štěpán Pce 7 1 0,5 10 18,5 101,18   18,510118499115
49 Daniel Borák Pha 6 2 9 1 18 92,54   18,009253646433
50 Poljak Marian Ol 8 0,5 8 1 17,5 83,55   17,50835454704
51 Štefaníková Radka MS 0 10 6 1 17 114,07   17,011406756479
52 Mojmír Poprocký JM 7 0 7 3 17 83,40   17,008339637661
53 Pařízková Hana Vy 5 1 8,5 2 16,5 84,86   16,508486012779
54 Mareš Martin Vy 9 5 1 1 16 84,20   16,00841971514
55 Petr Kouba Pha 6 2 6 2 16 82,97   16,008296769014
56 FÁBORSKÝ Dan UL 6 0 10 0 16 76,31   16,007631317073
57 Jurček Martin MS 0 8 6,5 1 15,5 101,59   15,510158549699
58 Daniel Čejchan HK 7 0 7 1 15 70,59   15,007058992499
59 Daniela Prokešová HK 6   3 5 14 71,06   14,007106129976
60 Fiala Tomáš Vy 3 4 2 7 16 97,30 1 13,91972953016
61 Skála Václav Plz 10 0 2 4 16 74,72 1 13,917471618778
62 Kremel Tomáš Ol 3   9,5 2 14,5 74,92 1 13,902492103698
63 Kubát Michal Vy 9,5 0 4 1 14,5 64,23 1 13,901423174613
64 Jakub Malíř Pha 3 4 6 1 14 80,17 1 13,898017194677
65 Libenská Hana Lib 10 1 2,5 0,5 14 62,54 1 13,896253893135
66 Machač Petr Ol 10 0,5 1,5 1,5 13,5 59,83   13,505983214021
67 Theiner Ondřej 5 3 4 1 13 69,64   13,006964296978
68 VAŇKOVÁ Kateřina UL 2 0 0 10 12 71,72   12,007172331498
69 Jánská Eva Plz 3 0 5 4 12 63,77   12,006376948859
70 Sodomka Tomáš Pce 7 1,5 2 1,5 12 58,53   12,005852958874
71 Tomáš Jirman Pha 7 1 2 2 12 57,95   12,00579451847
72 Štula Jakub Lib 8 0,5 0,5 3 12 56,42   12,005642192201
73 Dominik Mazel JM 8 1 3 0 12 54,31   12,005430826154
74 Daniel Slezák KV 10 0 2 0 12 49,10   12,004910328455
75 Johanka Klingerová 3 0 8 0 11 54,13   11,005412858537
76 Ondřej Hanžl JM 6 0 2 3 11 52,93   11,005293084815
77 Kotrbatý Lukáš Plz 7 1 1 2 11 52,62   11,00526211847
78 Liška Karel Plz 7 1 1 2 11 52,62   11,00526211847
79 Ondřej Valeš JM 7 0 2 2 11 50,37   11,00503731508
80 Filip Bartůněk 8 0 3 0 11 46,74   11,004673622764
81 Kadlec Jan Plz 10 0 1 0 11 43,78   11,004377928455
82 Studený Jan Ol 4 0,5 6   10,5 51,11   10,505111213077
83 Hollmann Otto Lib 5 0,5 4,5 0,5 10,5 50,17   10,505017327213
84 Michaela Krákorová JM 4 0 2 4 10 51,64   10,005164301705
85 Klára Kubalcová JM 7 0 0 3 10 46,13   10,004612837661
86 Švec Václav 6 0 3 1 10 45,45   10,004544839654
87 Hanzelková Zuzana MS 7 1 2 0 10 45,14   10,004513873309
88 Šumník Adam Ol 8 0 1 0,5 9,5 39,29   9,5039289840545
89 Kořínek Tomáš Pce 8 0 0 1 9 37,17   9,0037167453449
90 Karch Šimon MS 8 0 0,5 0 8,5 33,43   8,5033426227642
91 Klimeš Ondřej Pce 3 2 2 1 8 43,73   8,0043731878969
92 Tomáš Herman JM 6 0 2 0 8 33,72   8,0033721170732
93 Petr Machovec KV 7 0 0 1 8 33,32   8,0033321924993
94 Adamčíková Johana MS 7 0 1 0 8 32,24   8,0032242699187
95 Kihoulou Martin Plz 2 0 3 2 7 36,47   7,0036469508523
96 TERYNKOVÁ Anna UL 3 0 2 2 7 34,99   7,0034991036979
97 CIMRMAN Martin UL 7   0 0 7 26,92   7,0026918699187
98 Stanislav Valtera HK 7 0 0 0 7 26,92   7,0026918699187
99 Jan Staněk HK 7 0 0 0 7 26,92   7,0026918699187
100 Svoboda Jakub MS 1,5 0 5 0 6,5 32,39   6,5032388292683
101 POKATILOV Gleb UL 0   0 6 6 38,42   6,0038419354839
102 Vilém Jelen JM 1 0 1 3 5 28,38   5,0028379205875
103 Kufová Anna MS 1 0 4 0 5 25,14   5,0025141528455
104 Jan Pokorný 4 0 1 0 5 20,71   5,0020706113821
105 Friedrich Jan Vy 2 0 1 1 4 19,42   4,0019418282717
106 Kuneš Lukáš 3 0 0 1 4 17,94   4,0017939811172
107 Chvátal Petr 4 0 0 0 4 15,38   4,0015382113821
108 Štefek Milan MS 1,5 0 2 0 3,5 16,42   3,5016416292683
109 Jakub Doubrava KV 1 0 2 0 3 14,49   3,0014493528455
110 Navrátil Václav Pce 2,5 0 0 0,5 3 12,82   3,0012815434041
111 Berka Miroslav Zl 3 0 0 0 3 11,54   3,0011536585366
112 Kletečka Jiří Vy 0,5 1 0 1 2,5 15,90   2,5015898023932
113 ČAPEK Ota UL 0 0 0 2 2 12,81   2,0012806451613
114 Valečka Vít Zl 0 0 1 1 2 11,73   2,0011727225806
115 Golat Sebastian MS 1,5 0 0 0 1,5 5,77   1,5005768292683
116 Davídek Hynek Plz 0 0 0 1 1 6,40   1,0006403225806
117 Szymeczek David MS 1 0 0 0 1 3,85   1,0003845528455
118 Hanžl Ondřej 1 0 0 0 1 3,85   1,0003845528455
119 PECHMAN Matouš UL 0 0 0 0 0 0,00   0
120 Martin Škrabka HK     0 0 0 0,00   0
121 Jan Holínský HK     0 0 0 0,00   0
122 Daniel Vašek 0 0 0 0 0 0,00   0
123 Folwarczny Marek MS 0 0 0 0 0 0,00   0
124 Květoun Jan 0 0 0 0 0 0,00   0
125 Říha David 0 0 0 0 0 0,00   0
Průměr     6,15 2,43 4,68 3,60 16,59