Krajské kolo

Krajské kolo 59. ročníku FO

Pravidla

Krajské kolo v kategorii A proběhne ve středu 24. ledna 2018, v kategoriích B, C, D ve středu 25. dubna 2018.

Pozvánku (s místem a časem konání) na krajské kolo obdržíte od svého učitele fyziky nebo ředitele školy, pokud jste úspěšně vyřešili domácí kolo. V krajském kole jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak dobře jste prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10. V krajském kole můžete používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Za úspěšného řešitele se považuje každý soutěžící, který celkové dosáhl minimálně 14 bodů, přičemž bodové hodnocení alespoň dvou úloh bylo 5 bodů nebo více. Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Úspěšní řešitelé obdrží diplom úspěšného řešitele, úspěšní řešitelé na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A bude vybráno nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

Krajské kolo v kategorii A proběhne ve středu 24. ledna 2018, v kategoriích B, C, D ve středu 25. dubna 2018.

Pozvánku na krajské kolo pro své studenty obdržíte od příslušné krajské komise FO. O postupu rozhodují jejich výsledky v domácím kole. Pozvánky rozdejte studentům, aby věděli o místě a času konání krajského kola, případně je tam můžete přímo doprovodit. V krajském kole jsou zadané čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak vaši studenti prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. V krajském kole mohou studenti používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

Krajské kolo v kategorii A proběhne ve středu 24. ledna 2018, v kategoriích B, C, D ve středu 25. dubna 2018.

V krajském kole, na které zve příslušný krajská komise FO soutěžící podle výsledků v domácím kole prostřednictvím ředitelů škol, jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10.

Za úspěšného řešitele se považuje každý soutěžící, který celkové dosáhl minimálně 14 bodů, přičemž bodové hodnocení alespoň dvou úloh bylo 5 bodů nebo více. Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Úspěšní řešitelé obdrží diplom úspěšného řešitele, úspěšní řešitelé na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh KK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

V krajském kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Studijní témata

Během každého ročníku vychází sada studijních textů, která rozšiřuje znalosti studentů ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva. Pro každou kategorii A–D je určen jeden studijní text, jejichž přehled uvádíme níže. Ke zvolenému tématu se vždy váže jedna úloha v domácím, kraském i (v kategorii A) celostáním kole. Během řešení domácího kola doporučujeme studentům tyto texty prostudovat a vyřešit úlohy v nich uvedené. Pomohou jim nejen při řešení zmíněných úloh FO, ale jsou rovněž jsou velice dobrým studijním materiálem.

Kategorie A Volf, I. – Jarešová, M. – Ouhrabka, M.: Přenos tepla pdf ps
Kategorie B Šedivý, P. – Volf, I. – Horáková, R.: Harmonické kmity mechanických soustav pdf ps
Kategorie C Prachař, J. – Trnka, J.: Úlohy z mechaniky I (Jednoduché soustavy spojené vláknem) pdf ps
Kategorie D Šedivý, P. – Volf, I.: Dopravní kinematika a grafy pdf ps

Přehled všech studijních textů Knihovničky fyzikální olympiády najdete v Archivu studijních textů. Řadu z nich si zde můžete také stáhnout v elektronické podobě.

Úlohy

Zadání

Texty úloh pro kategorie A, B, C a D obdrží studenti před zahájením krajského kola. Stáhnout si je můžete níže ve formátu pdf pdf, zveřejňujeme je v den konání krajského kola.

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf pdf pdf pdf

Řešení

Řešení úloh kategorií A, B, C a D obdrží soutěžící po skončení krajského kola. V elektronické podobě si je můžete stáhnout níže.

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf pdf pdf pdf

Výsledky

Výsledky krajského kola hledejte na webových stránkách krajských komisí FO.

Úspěšní řešitelé kategorie A

Pořadí Jméno Škola Kraj 1 2 3 4 Σ
1. Martin Orság G a SOŠ Vyškov JM 10 10 10 10 40
2. Šimon Karch G, Havířov - Město MS 10 10 10 10 40
3. Milan Kočí G Strakonice 10 10 8 10 38
4. Jindřich Jelínek G Olomouc – Hejčín OL 10 7,5 10 10 37,5
5. Kateřina Rosická G Kutná Hora 10 9 8 10 37
6. Matěj Holý G Klatovy Plz 10 10 10 6,5 36,5
7. Michal Jireš G F.M.Pelcla RK HK 10 7 9 10 36
8. Hořák Jaroslav G F.X. Šaldy Liberec Lib 10 10 7 9 36
9. Matěj Konvalinka G Sedlčany 7 10 9 10 36
10. Vít Pískovský G Olgy Havlové MS 10 10 10 5,5 35,5
11. Lukáš Červený G Trutnov HK 9 10 6 10 35
12. Kamil Mudruňka G Pardubice, Dašická Pce 8 10 10 7 35
13. Pavla Trembuláková G Jírovcova ČB 10 9 8 8 35
14. Karel Balej G Rokycany Plz 10 5,5 10 9 34,5
15. John Richard Ritter G Třebíč Vys 9 10 8 7 34
16. Vojtěch Vařečka G Čáslav 10 4 10 10 34
17. Richard Veselý G Budějovická Pha 7,5 7 10 9 33,5
18. Miroslava Novoveská Masarykovo G Plz 9 4 10 10 33
19. Viktor Rosman G Pelhřimov Vys 7 8 10 8 33
20. Václav Kubíček Arcibiskupské G Kroměříž ZL 10 10 5 8 33
21. Jakub Gregora G Lanškroun Pce 8 9 6 9,5 32,5
22. Danil Koževnikov GJK Pha 6 10 7 9,5 32,5
23. Jakub Suchánek G Opatov Pha 9 6 9 8,5 32,5
24. Pavel Hudec GJGJ Pha 9 4 10 9,5 32,5
25. Josef Minařík G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 10 4 8 10 32
26. Filip Svoboda G Brno, Elgartova JM 10 10 2 10 32
27. Miroslav Burýšek GJK Pha 10 7 7 8 32
28. Viktor Fukala GJK Pha 10 4 8 10 32
29. Filip Koňařík G F.Palackého Val. Meziříčí ZL 9 9 6 8 32
30. Jan Žák G Pardubice, Dašická Pce 9,5 7 8 7 31,5
31. Michal Košek G, Čs. Dobrovolců 11, Teplice UL 7 9 6 9,5 31,5
32. Vít Beran Masarykovo G Plz 7 9 8,5 6,5 31
33. Jindřich Dušek GJK Pha 8 7 7 8,5 30,5
34. David Klement G Nad Alejí Pha 10 4 6 10 30
35. Adéla Hanková PČG KV KV 0 10 10 10 30
36. Lukáš Jiřiště G, Komenského nám. 4, Děčín UL 2 9,5 8 10 29,5
37. Martin Schmied G Jihlava Vys 10 7 8,5 4 29,5
38. Jakub Cach G Pardubice, Dašická Pce 7,5 7 6 8,5 29
39. Michal Minařík G Trutnov HK 8 10 3 7 28
40. Filip Keller G PdC Tábor 10 4 6 8 28
41. Borek Požár G Rakovník 10 7 - 10 27
42. Dominik Starý G Benešov 6 8 3 10 27
43. Tomáš Faikl G Pardubice, Dašická Pce 6,5 10 9 1 26,5
44. David Królikowski G, Karviná MS 9,5 9,5 3,5 4 26,5
45. Tomáš Čížek G Pelhřimov Vys 8,5 4 10 4 26,5
46. Soňa Burešová G Jaroslava Heyrovského Pha 1 10 8 7 26
47. Josef Hladil G Mikulášské Plz 9 0 7 10 26
48. Michal Jůza G Benešov 1 7 10 8 26
49. Matěj Šimek G Polička Pce 6,5 10 3 6 25,5
50. Vojtěch Nováček GMikulášské Plz 10 4 3 8 25
51. Martin Repčík G Olomouc – Hejčín OL 1 10 7 7 25
52. Ladislav Trnka G Havlíčkův Brod Vys 9,5 4,5 10 1 25
53. Jakub Růžička G Nymburk 10 3 3 9 25
54. Radek Zajíček G O. - Zábřeh MS 3 10 5 6,5 24,5
55. Michael Píro G F.M.Pelcla RK HK 3 10 3 8 24
56. Jiří Blaha G Uh. Hradiště ZL 10 10 0 4 24
57. Jiří Löffelmann G Litoměřická Pha 6 3 6 8,5 23,5
58. Šimon Sukup Arcibiskupské G Kroměříž ZL 0 10 6 7,5 23,5
59. Biemann Ondřej G F.X. Šaldy Liberec Lib 1 8 7 7 23
60. Jáchym Bareš G Olomouc – Hejčín OL 8 7 5 3 23
61. Matěj Prokop G Pardubice, Dašická Pce 0,5 7 10 5 22,5
62. Radka Křížová G Jaroslava Heyrovského Pha 5 10 0 7,5 22,5
63. David Slavíček G Brno - Řečkovice JM 10 7 3 2 22
64. Kounek Daniel G F.X. Šaldy Liberec Lib 10 10 0 2 22
65. Jakub Výmola G JAK Uh. Brod ZL 10 7 0 5 22
66. Jiří Vala G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 1 3 9 8 21
67. Miroslav Hrabal G Olomouc – Hejčín OL 3 10 3 5 21
68. Pavel Stojaspal G Uh. Hradiště ZL 4 9 6 2 21
69. Martin Rameš GJVJ ČB 9 4 6 2 21
70. Josef Martínek G Pelhřimov Vys 9,5 4 0 7 20,5
71. Čeněk Malík G Litoměřická Pha 1,5 6,5 4 7,5 19,5
72. Jan Kočka G Nad Alejí Pha 5 1,5 6 7 19,5
73. Jan Mačák G Tišnov JM 10 0 3 6 19
74. Václav Zvoníček G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 1 6 3 9 19
75. Kristýna Davídková Biskupské G Brno JM 3 9 2 5 19
76. Tomáš Pitner G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 0 10 1 8 19
77. Jana Pallová GJŠ Přerov OL 3 1 6 9 19
78. Tomáš Vítek SPŠ Zlín ZL 0 2 10 7 19
79. Veronika Roubínová G, 5. května 620, 431 01 Kadaň UL 1 6,5 3 8 18,5
80. Veronika Laubrová G, Komenského 10, 408 01 Rumburk UL 0 9 2 7,5 18,5
81. Jakub Nováček PČG KV KV 2 5 3 6 16
82. Jan Stepanyshyn G Mikulášské Plz 0 6,5 5 4,5 16
83. Martin Divíšek G Slaný 0 5 3 8 16
84. Michal Čermák G Jírovcova ČB 8 6 0 2 16
85. Ondřej Buček G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 1 5 4 5 15
86. Linda Supalová G, Nový Jičín MS 3 6,5 0 5 14,5
87. Vít Horčička GJŠ Přerov OL 5 2,5 0 6,5 14