Krajské kolo

Krajské kolo 58. ročníku FO

Pravidla

Krajské kolo v kategorii A proběhne ve středu 18. 1. 2017, v kategoriích B, C, D ve středu 19. 4. 2017.

Pozvánku (s místem a časem konání) na krajské kolo obdržíte od svého učitele fyziky nebo ředitele školy, pokud jste úspěšně vyřešili domácí kolo. V krajském kole jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak dobře jste prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10. V krajském kole můžete používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Za úspěšného řešitele se považuje každý soutěžící, který celkové dosáhl minimálně 14 bodů, přičemž bodové hodnocení alespoň dvou úloh bylo 5 bodů nebo více. Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Úspěšní řešitelé obdrží diplom úspěšného řešitele, úspěšní řešitelé na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A bude vybráno nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

Krajské kolo v kategorii A proběhne ve středu 18. 1. 2017, v kategoriích B, C, D ve středu 19. 4. 2017.

Pozvánku na krajské kolo pro své studenty obdržíte od příslušné krajské komise FO. O postupu rozhodují jejich výsledky v domácím kole. Pozvánky rozdejte studentům, aby věděli o místě a času konání krajského kola, případně je tam můžete přímo doprovodit. V krajském kole jsou zadané čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak vaši studenti prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. V krajském kole mohou studenti používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

Krajské kolo v kategorii A proběhne ve středu 18. 1. 2017, v kategoriích B, C, D ve středu 19. 4. 2017.

V krajském kole, na které zve příslušný krajská komise FO soutěžící podle výsledků v domácím kole prostřednictvím ředitelů škol, jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10.

Za úspěšného řešitele se považuje každý soutěžící, který celkové dosáhl minimálně 14 bodů, přičemž bodové hodnocení alespoň dvou úloh bylo 5 bodů nebo více. Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Úspěšní řešitelé obdrží diplom úspěšného řešitele, úspěšní řešitelé na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh KK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

V krajském kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Studijní témata

Během každého ročníku vychází sada studijních textů, která rozšiřuje znalosti studentů ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva. Pro každou kategorii A–D je určen jeden studijní text, jejichž přehled uvádíme níže. Ke zvolenému tématu se vždy váže jedna úloha v domácím, kraském i (v kategorii A) celostáním kole. Během řešení domácího kola doporučujeme studentům tyto texty prostudovat a vyřešit úlohy v nich uvedené. Pomohou jim nejen při řešení zmíněných úloh FO, ale jsou rovněž jsou velice dobrým studijním materiálem.

Kategorie A Vybíral, B. – Zdeborová, L.: Pohyb tělesa s vlivem odporových sil pdf ps
Kategorie B Šedivý, P.: Obvody střídavého proudu s lineárnímy jednobrany a dvojbrany pdf ps
Kategorie C Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Hydrostatika a aerostatika) pdf ps
Kategorie D Šedivý, P. – Volf, I.: Dopravní kinematika a grafy pdf ps

Přehled všech studijních textů Knihovničky fyzikální olympiády najdete v Archivu studijních textů. Řadu z nich si zde můžete také stáhnout v elektronické podobě.

Úlohy

Zadání

Texty úloh pro kategorie A, B, C a D obdrží studenti před zahájením krajského kola. Stáhnout si je můžete níže ve formátu pdf pdf, zveřejňujeme je v den konání krajského kola.

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf pdf pdf pdf

Řešení

Řešení úloh kategorií A, B, C a D obdrží soutěžící po skončení krajského kola. V elektronické podobě si je můžete stáhnout níže.

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf pdf pdf pdf

Výsledky

Výsledky krajského kola hledejte na webových stránkách krajských komisí FO.

Kompletní výsledky krajských kol kategorie A v jednotlivých krajích.

Pořadí Příjmení Jméno Škola Kraj 1 2 3 4 Celkem C+M Mod.body
1. Bialas Filip G Opatov Praha 4 Pha 9 8 10 7,5 34,5   148,05
2. Jelínek Jindřich G Olomouc – Hejčín Ol 9 5 10 10 34   137,25
3. Karch Šimon G JAK Havířov MS 10 5 10 8 33   130,86
4. Priessnitz Jan G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 9,5 4,5 10 7 31   119,86
5. Mezera Matěj G Havlíčkův Brod Vys 9 2 10 10 31   113,62
6. Orság Martin G a SOŠ Vyškov JM 10 3 10 7,5 30,5   112,54
7. Knopp Ondřej G Ch. Dopplera Praha Pha 10 2,5 10 6,5 29   103,47
8. Stenchlák Štěpán G Komenského Třinec MS 10 2 10 7 29   102,10
9. Turek Pavel G Olomouc – Hejčín Ol 9 4 10 5 28   103,72
10. Kovanda Martin G Žďár nad Sázavou Vys 10 2 9 7 28   100,93
11. Rosická Kateřina G jiřího Ortena Kutná Hora 9 2 10 7 28   98,22
12. Horáček Martin G Šumperk Ol 9 1 10 8 28   95,48
13. Konečný Tomáš GJVJ ČB 10 1 9 7 27   93,06
14. Kalva Tomáš G Olomouc – Hejčín Ol 10 1,5 10 5 26,5   87,90
15. Bártík Jáchym G Havlíčkův Brod Vys 2 6 10 7,5 25,5   105,16
16. Vokrouhlický David G Keplera Praha Pha 8 3 8 6,5 25,5   97,33
17. Štyks Martin G Keplera Praha Pha 9 0,5 10 6 25,5   81,28
18. Suchánek Jakub G Opatov Praha 4 Pha 9 3 6 7 25   101,43
19. Hons Tomáš G V.Hlavatého Louny UL 6 2 10 7 25   86,59
20. Pajer Daniel G Keplera Praha Pha 7 1 9 8 25   86,56
21. Baďura Antonín G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 6,5 2 8 8 24,5   91,33
22. Hrůza Jan G Kadaň UL 6 4,5 10 4 24,5   90,89
23. Mielec Jaromír G Volgogradská O. - Zábřeh MS 0 10 10 4 24   110,96
24. Šťastný Přemysl G Žamberk Pce 0 7,5 10 6,5 24   104,09
25. Motlíček Ondřej G Šumperk Ol 3,5 4 10 6,5 24   90,09
26. Lounová Hana G Olomouc – Hejčín Ol 10 3 10 1 24   79,20
27. Doležalová Anežka G Dašická Pardubice Pce 6 5,5 10 2 23,5   88,51
28. Lei Taylor G Na Pražačce Praha Pha 9 0 10 4,5 23,5   69,64
29. Dušek Jindřich G Keplera Praha Pha 6 2 8 6,5 22,5   81,70
30. Pískovský Vít G Ol. Havlové O. - Poruba MS 9 0 9,5 4 22,5   66,50
31. Poloček Adam Polské G Český Těšín MS 4 6 8 4 22   92,62
32. Hladíková Veronika G Mikulášské nám. Plzeň Plz 3 5 10 4 22   83,20
33. Zelina Petr G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 7 3 8 4 22   80,62
34. Beran Vít G Masarykovo Plzeň Plz 3 2 10 7 22   74,96
35. Löffelmann Jiří G Litoměřická Praha Pha 8 0 8 6 22   71,13
36. Luc Ronald G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 7 0 10 5 22   64,46
37. Perner Jiří G Teplice UL 6 8 0 7 21   122,19
38. Koblížek Jan GJVJ ČB 5 1 10 5 21   64,58
39. Ivičič Michal G a JŠ Břeclav JM 9 0 10 2 21   56,82
40. Zach František G Litomyšl Pce 6 2 10 2,5 20,5   63,51
41. Mikeska Václav G Valašské Meziříčí ZL 2 3 10 5 20   68,70
42. Kupka Oldřich G a SOŠ Vyškov JM 7 2 7 3,5 19,5   69,01
43. Kurečka Martin G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 10 0 6 3,5 19,5   63,72
44. Jakubčík Petr PORG Pha 8 0 8 3,5 19,5   58,30
45. Březina Tomáš G, SPŠ, OA a JŠ Znojmo JM 7,5 1 10 1 19,5   53,75
46. Řehoř Michal G U Balvanu, Jbc Lib 5 3 10 1 19   59,81
47. Buček Ondřej G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 5 3 10 0,5 18,5   57,25
48. Kislingerová Tereza G Klatovy Plz 10 0 6 2 18   56,03
49. Rosman Viktor G Pelhřimov Vys 2 0 10 6 18   50,20
50. Převrátil Michal G Klatovy Plz 5 0 10 3 18   46,44
51. Hanková Adéla PČG KV KV 7 0 10 1 18   43,93
52. Vala Jiří G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 5 0 8 4,5 17,5   51,80
53. Lindauer Jan PČG KV KV 8 0 4 5 17   61,33
54. Rzehulka Matěj Wichterlovo G O.- Poruba MS 0 0 9 8 17   51,54
55. Winkler Lukáš G Mikulášské nám. Plzeň Plz 5 2 10 0 17   46,80
56. Heriban Lukáš GJVJ ČB 5 0 9 3 17   45,28
57. Procházka Vít G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 5,5 0 10 1,5 17   40,68
58. Černý Robert G Opatov Praha 4 Pha 1 1 8 6,5 16,5   54,43
59. Kadlec Petr G tř. Kpt. Jaroše Brno JM 5 0 8 3,5 16,5   46,67
60. Škorvánková Kateřina G Rokycany Plz 9 0 2 5 16   62,88
61. Martínek Josef G Pelhřimov Vys 1 0 10 5 16   41,20
62. Novotný Filip G Kroměříž ZL 1 0 8,5 6 15,5   44,58
63. Čížek Tomáš G Pelhřimov Vys 1 0 9,5 5 15,5   40,61
64. Horák Petr G a SOŠPg Lib 5 1 7 2 15   45,69
65. Šimůnek Petr G Hořice HK 0 0 10 5 15   37,32
66. Hlavatý Tomáš G Kadaň UL 6 0 9 0 15   33,76
67. Novotný Ondřej G Jihlava Vys 1 5 5 3 14   64,49
68. Harrandt Václav G Teplice UL 6 1 7 0 14   39,30
69. Horáček Vít GHolešov ZL 1 0 8 5 14   38,86