Krajské kolo ABCD

Krajské kolo 61. ročníku FO

Krajské kolo online

Krajské kolo Fyzikální olympiády v kategoriích B, C a D letos proběhne netradiční dálkovou formou. Úlohy budete řešit doma, ve škole, nebo tam, kde budete mít počítač, přístup k internetu a klid.

Uskuteční se ve středu 27. května od 9:00 do 13:00. Další půlhodinu budete mít čas na odeslání řešení prostřednictvím webového formuláře.

Úlohy jsou společné pro všechny kategorie B, C i D. Může se tedy stát, že témata některých úloh nebudou pro mladší řešitele známá. Nicméně, alespoň kousek z každé úlohy byste měli zvládnout. Motivací pro vás bude to, že se porovnáte se staršími a zkušenějšími olympioniky. Výsledkové listiny budou pro každou kategorii zvlášť a úspěšní řešitelé se tentokrát nebudou vyhlašovat.

Odevzdávání řešení úloh již skončilo.

Zadání úloh Řešení úloh
pdf
Odevzdávání řešení již skončilo
pdf
V zadání na obrázku v úloze 1 byly špatně označeny směry pohybu automobilů

Pokyny

Příprava před zahájením

 • Připravte si dostatek papírů na psaní a psací potřeby. Jistě se bude také hodit pití a svačina.
 • Jako obvykle můžete používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.
 • Vzhledem k podmínkám soutěže letos také povolujeme použití jakýchkoliv tištěných, psaných nebo elektronických pramenů. Můžete si tedy připravit „taháky“, můžete vyhledávat vzorečky na internetu, v učebnicích.
 • Vypracovaná řešení je možné naskenovat nebo nafotit mobilem. Pokud budete fotit mobilem, velmi doporučujeme aplikaci TapScanner, která z fotek vyrobí jeden pdf soubor: TapScanner na App Store, TapScanner na Google Play.
 • Přípravu souborů pro odeslání si vyzkoušejte, abyste s tím potom zbytečně neztráceli čas při samotné soutěži.
 • Připravte si čestné prohlášení následujícího znění:
  Já, níže podepsaný, (Fridolín Centimetr), žák (Gymnázia Járy Cimrmana v Cerekvici nad Bystřicí) čestně prohlašuji, že jsem úlohy zadané v rámci krajského kola 61. ročníku Fyzikální olympiády řešil samostatně, bez jakékoliv pomoci jiné osoby.

  V (Cerekvici nad Bystřicí) dne 27. 5. 2020
 • Toto čestné prohlášení podepište, naskenujte či vyfoťte a připravte k odeslání.
 • Pokud nemáte Google účet, vytvořte si ho. Je potřeba k otevření formuláře pro odeslání úloh.
 • Důkladně si prohlédněte webový formulář pro odeslání úloh. Doporučujeme ho vyplnit a odeslat předem bez úloh. Při soutěži si ho znova otevřeš (pod stejným Google účtem) a nabídne se ti možnost jeho editace. Potom již jenom nahraješ soubory s tvými řešeními a formulář znovu odešleš.
 • Ulož si záložní odkaz pro případ, že by tato stránka ve stanovený čas nefungovala: https://2.fyzikalniolympiada.cz/fo61bcd2_z.pdf.

Průběh soutěže

 • Přesně v 9:00 (27. 5. 2020) se na této stránce objeví zadání úloh (do té doby bude odkaz vracet „nenalezeno“).
 • Řešení každé úlohy začněte psát na čistý papír. Není přípustné, aby na jednom papíru bylo řešení více úloh, protože každou úlohu bude opravovat někdo jiný.
 • Používat můžete jakékoliv tištěné, psané nebo elektronické prameny.
 • Pochopitelně jsou zakázany konzultace a porady s kamarády, spolužáky, rodiči, učiteli, přítelem na telefonu, zkrátka radit se nesmíte s nikým. Toto potvrzujete čestným prohlášením.
 • Ve 13:00 čas na řešení končí. Dalších 30 minut máte na to, abyste úlohy odeslali. Nic vám však nebrání odeslat úlohy dříve, pokud budete se vším hotovi.

Odeslání řešení

 • Vypracovaná řešení naskenujte nebo vyfoťte. Pokud budete fotit mobilem, doporučujeme aplikaci TapScanner, která z fotek vyrobí jeden pdf soubor: TapScanner na App Store, TapScanner na Google Play.
 • Ve formuláři lze ke každé úloze nahrát až deset obrázků nebo pdf souborů.
 • Maximální velikost jednoho souboru je 10 MB.
 • Do 13:30 (27. 5. 2020) musíte vyplněný formulář odeslat.
 • Fomulář lze odeslat pouze jednou, ale máte možnost ho editovat i po odeslání, pokud například zapomenete přiložit jeden list řešení.
 • Doporučujeme formulář odeslat již před zahájením kola bez úloh a pak ho již jen editovat a nahrát vaše soubory s řešením.
 • Uploadované úlohy již nelze smazat a dodatečné opravy v řešení nebudou akceptovány.
 • Dávejte pozor na čas, kdy opravenou verzi formuláře odesíláte. Pokud ji odešlete po stanovéném limitu, svoje řešení tím zneplatníte.
 • V případě jakýchkoliv technických problémů pište na webmaster@fyzikalniolympiada.cz nebo volejte na 608 613 117.

Mnoho zdaru přejí organizátoři!