Diskusní fórum

Diskusní fórum pro učitele

Toto diskusní fórum je určeno pro učitele. Můžete se zde vyjadřovat ohledně průběhu olympiády, případně mít nějaké jiné připomínky či dotazy.

Seřadit: chronologicky

Vložit příspěvek

 • Řešení kategorie E, F
  Stejný problém – když kliknu na pdfko s názvem Řešení, ukáže se mi, že stránka neexistuje. Zkoušela jsem to i v různých prohlížečích, ale nikde nic.

  • Re: Řešení kategorie E, F
   Dobrý den, řešení úloh je již zveřejněno zde na webu.

 • Řešení školního kola FO kategorie E, F
  Chtěla jsem si projít řešení školního kola, abych zkontrolovala, zda žák má vše řádně vyplněno, ale žádné jsem nenašla. Mám sice příklady spočítané, ale nevím, zda to odpovídá požadavkům komise FO. Kde, prosím, najdu toto řešení?

  • Re: Řešení školního kola FO kategorie E, F
   Dobrý den, řešení úloh je již zveřejněno zde na webu.

 • Úspěšný řešitel
  Dobrý den, mám dotaz: nejsou úplně jasně definována kritéria úspěšného řešitele školního kola. Jde mi o to, zda experimentální úloha, pokud je úspěšně řešena, může být jednou z pěti uznaných úspěšně řešených úloh (u exp. úloh není ve vzorovém řešení uvedeno bodování), nebo je úspěšným řešitelem jen ten, kdo vyřeší úspěšně 5 početních úloh do 5 bodů a navrch ještě řeší (s jakýmkoli výsledkem) tu experimentální. Výklad tohoto pravidla nebyl v posledních letech jednoznačný. Můj dotaz se týká všech kategorií od B do F.

  Předem děkuji za odpověď.

  Josef Křeček

  • Re: Úspěšný řešitel
   Dobrý den.
   Vpravo dole tohoto webu je možno otevřít soubor Pravidla pro určování pořadí, kde se uvádí:
   "Ve školním kole FO se za úspěšného řešitele považuje soutěžící, který vyřešil alespoň pět
   úloh na 5 nebo více bodů a zároveň odevzdal řešení experimentální úlohy. (Pokud je
   hodnocena experimentální úloha alespoň 5 body, lze ji započítat mezi výše uvedených pět
   úloh.)"
   Bodování experimentální úlohy zpravidla uváděno není, je v kompetenci hodnotitele v dané škole, jak řešení posoudí a oboduje.

   • Re: Úspěšný řešitel
    Děkuji za odpověď, myslím, že větu o tom, že bodování experimentální úlohy je plně v kompetenci hodnotitele na škole, by bylo vhodné výslovně zakotvit do pravidel.

 • Kondenzátor
  4. úloha
  Ideální deskový kondenzátor má elektrody o ploše S, které jsou ve vzdálenosti d.
  Desky jsou nabité a intenzita elektrického pole mezi deskami je E.

  Proč v části c, předpokládáme, že náboj na deskách se nemění? To není v zadání úlohy.Naopak v zadání je řečeno, že v prostoru mezi deskami je intenzita E a není nic řečeno o tom, že by se měla měnit. Když zadání úlohy zaručuje, že intenzita pole mezi deskami je E, tak holt musíme kondenzátor dobíjet, aby se intenzita nezměnila. Proto autorské řešení pokládám za chybné.

  • Re: Kondenzátor
   Podle mne zadání nezaručuje konstantní intenzitu při změně podmínky v části c). Je na řešiteli, aby posoudil, které veličiny se popsanou změnou (přítomností dielektrika mezi deskami) změní a které zůstanou konstantní.

   • Re: Kondenzátor
    A pak vyvstává otázka, co zaručuje stálou plochu S a stálou vzdálenost d?
    Jestliže jsou dány některé údaje v zadání úlohy, pak je nutné jednoznačně určit, které jsou stálé i pro další situace. Jinak úloha pozbývá smyslu. Jestliže není zmíněno, že desky jsou nabity nábojem Q, který je neměnný, ale naopak implicitně lze předpokládat, není-li zmíněna velikost náboje, že může mít jakoukoli, dále proměnnou hodnotu, nezbývá, než se držet zadaných veličin S,d, E. To je dáno a s tím s nedá nic dělat. Je to v zadání.
    Tato úloha je podle mnenejen chybně zadaná, ale i velmi zmateně autorsky řešená.
    Já to přiznám se nepochopil, ale porovnáím-li tuto úlohu se zadáním úlohy řešené ve fykosu

    fykos.cz/_media/rocnik14/ulohy/pdf/uloha14_1_2.pdf?cache=

    pak nabývám přesvědčení, že naopak tlak v kapalině mezi deskami klesá, neboť při nabitém kondenzátoru vystoupí kapalina výše než v nenabitém. Ale neměl jsem ani čas ani myšlenkový potenciál to řádně prostudovat. Zatím se jen těžko vyrovnávám s negativními pocity, jak autoři úloh fyzikální olympiády se nesmyslně náročnými, chybně zadanými, nepromyšlenými a nedomyšlenými úlohami se snaží odradit co nejvíce studentů od jejich řešení. Zatím se vám to soudruzi docela úspěšně daří.

    Zveřejněte statistiku počtu úspěšných řešitelů za posledních 20 let a pak se můžeme bavit dál, co má smysl a co ne.

    • Re: Kondenzátor
     Parametry S a d jsou pro kondenzátor přirozené konstanty, nikde se neuvádí možnost měnit vzdálenost mezi deskami či je vůči sobě posunovat. Další hodnota E je pro kondenzátor nastavitelná proměnná, v úloze je zadaná konkrétně. V otázkách a), b) se odvozuje energie, její hustota a síla mezi deskami pro toto nastavení intenzity. V části c) nastane změna tím, že mezi desky nateče voda jako dielektrikum. Tím se nezmění ani obsah S, ani vzdálenost d mezi deskami, ale na počátku nastavená intenzita z důvodu polarizace dielektrika klesne. Přitom náboj na deskách se změnit nemůže, není důvod – nemá odkud přitéct, kam odtéct, je to ideální kondenzátor tvořený dvěma elektrodami. To je popis standartního děje.
     V úloze ve fykosu je rozdíl v tom, že desky jsou při svislé orientaci částečně ponořené. Obecně platí, že vlivem indukovaných nábojů na povrchu dielektrika je dielektrikum vtahováno mezi desky, ať pevné, či kapalné jako v případě našich úloh. Kapalina v souladu s Pascalovým zákonem vytváří na desky přídavný tlak. Výsledky obou úloh, ve fykosu i v FO, jsou přesně v souladu. Ve fykosu v úrovni okolní hladiny působí zvednutá hladina mezi deskami hydrostatickým tlakem delta p = delta h * ró * g = E^2 * epsilon 0 * (epsilon er – 1) / 2 , kde podle zadání je E = U/d v konečném stavu. V úloze FO je pro tlak ve jmenovateli navíc epsilon er, což koresponduje s tím, že v čitateli je původní intenzita E bez dielektrika.
     Na invektivy reagovat nebudu a vše považuji za uzavřené.

 • Samostříl
  Prosím o upřesnění textu úlohy kat. A, krajské kolo
  Samostříl je umístěný na vozíku jedoucím vodorovně rychlostí o velikosti v0
  2 . Dojaké největší vzdálenosti měřené na zemi může šíp vystřelený do prostoru za
  vozík doletět? Jaké největší výšky přitom dosáhne?
  Co znamená výraz:
  šíp vystřelený do prostoru za vozík
  Patří sem situace, kdy šíp byl vystřelen téměř svisle vzhůru (nepatrně odchýlen od kolmice proti směru pohybu vozíku?)
  Z hlediska vozíku bude mít nepatrnou, ale nenulovou složku rychlosti dozadu.

  • Re: Samostříl
   Tak to je velmi diplomaticky naznačená perfektní vychytávka! V publikovaném řešení je uvedeno maximum vzdálenosti místa dopadu za vozíkem. Ještě větší maximum však bude v opačném směru – limitně pro elevační úhel 90°. Uvedená funkce sin(2alfa)-sin(alfa) tam sice nemá nulovou derivaci, ale v uvažovaném intervalu 0 až 90° má v absolutní hodnotě své maximum právě v krajním úhlu 90°. Tato možnost jako recenzentovi mi unikla, za což se omlouvám.

 • První úloha kategorie A
  Řekl jsem studentům, ať předpokládají, že graf má chybně označené osy, x má být na vodorovné ose (proměnná) a h na svislé ose ( závislá). Jinak tomu nerozumím.

  • Re: První úloha kategorie A
   Ano, máte pravdu osy byly prohozené. Obrázek jsme opravili.

 • Výsledkové listiny
  Proč učitel nemůže vidět výsledkovou listinu?

  • Re: Výsledkové listiny
   Výsledková listina je veřejný dokument – takže by měl. Pokud byl ale odkaz na výsledkovou listinu v systému OSMO, kde se výsledky zpracovávaly tak tam byl delší dobu výpadek. Nyní to již funguje.

 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15