Celostátní kolo

Celostátní kolo 61. ročníku FO

Organizace

Termín a místo konání: 25.–28. února 2020 (úterý až pátek), Slaný.

Z nejúspěšnějších řešitelů krajského kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh krajských komisí FO nejvíce 50 účastníků do celostátního kola soutěže. Celostátní kolo trvá čtyři dny, pro všechny účastníky i organizátory je zajištěno ubytování a stravování. První den se koná oficiální zahájení soutěže. Druhý den se zadávají čtyři úlohy teoretické (včetně úlohy na studijní téma), na jejich vypracování je zpravidla 5 hodin času. Třetí den je zadána úloha experimentální. Poslední den jsou vyhlášeny výsledky – vítězové a úspěšní řešitelé a rozdány ceny.

V celostátním kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Úspěšní řešitelé a jejich pořadí bude stanoveno na základě bodovacího systému. Za každou teoretickou úlohu je možno získat 10 bodů, za experimentální bodů 20. Bodovou hranici pro úspěšného řešitele stanovuje ÚK FO po sečtení všech bodů tak, že je nutné dosáhnout zpravidla alespoň polovinu bodů z průměrného hodnocení prvních tří soutěžících. Počet vítězů by měl být v rozmezí 18–24 procent z celkového počtu soutěžících (všichni vítězové však musí být úspěšnými řešiteli). Při shodném počtu bodů o pořadí dále rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v celostátním kole. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Soutěžící, kteří se stali vítězi, obdrží diplom vítěze. Soutěžící, kteří se stali úspěšnými řešiteli, obdrží diplom úspěšného řešitele. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z vítězů celostátního kola bude na základě výsledků na výběrovém soustředění uspořádaném ÚK FO proveden výběr 5 účastníků (a jednoho náhradníka) 51. Mezinárodní fyzikální olympiády (odloženo na červenec 2021, Vilnius, Litva).

Informace pro účastníky

Zveme Vás do Ústředního kola fyzikální olympiády kategorie A, které se bude konat od úterý 25. 2. 2020 do pátku 28. 2. 2020 na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném. Každý soutěžící bude potřebovat psací potřeby, kalkulačku a tabulky. Stravování je zajištěno, jídelníček je najdete dále. V úterý se po slavnostním zahájení uskuteční raut. Účastníci jsou ubytováni v hotelu VSH Slaný (zimní stadion).

Prezence proběhne od 14:00 do 17:30 v hotelu VHS Slaný.

Cestovné bude vyplaceno na základě jednosměrné jízdenky. Nekupujte si, prosím, zpáteční jízdenky, neboť jízdenka zůstává jako doklad u organizátora. Při dopravě autem, v němž cestuje více osob, se cestovné vyplácí pouze řidiči (tj. jedné osobě) ve výši cestovného hromadným prostředkem (výši cestovného doloží účastník — podklady možno získat v informačních pokladnách ČSAD a ČD, event. na internetu).

Kdo má zájem navštívit plavecký bazén, vezme si s sebou plavky. Bazén se nachází v blízkosti zimního stadionu, v němž je zajištěno ubytování.

Ve středu 26. 2. 2020 jsme schopni ve večerních hodinách zorganizovat procházku po městě s místním regionálním historikem.

Za organizátory se těší Vladimír Kulich

Celostátní kolo proběhne se podporou:

  • Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném,
  • města Slaný,
  • Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,
  • skupiny ČEZ,
  • Středočeského kraje

pdf Program celostátního kola

pdf Jídelní lístek

Zadání a řešení úloh

Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Zadání úloh Řešení úloh
Teorie pdf pdf
Experiment pdf pdf

Výsledky

Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf – pdf.

Pořadí Číslo sout. Příjmení Jméno Škola Teoretická úlohy Prakt.
úloha
Celkem MB
1 2 3 4
Vítězové
1 28 Jakeš Hynek Slovanské G Olomouc 6 10 10 10 19 55,0 260,3
2 16 Fukala Viktor G Jana Keplera Praha 10 8 10 10 12,5 50,5 234,9
3 15 Klement David G Praha Nad Alejí 10 9 6,5 10 15 50,5 228,1
4 38 Herman Jaroslav G Brno, kpt. Jaroše 8 10 6,5 10 16 50,5 226,7
5 8 Chwistek Karel Mendelovo G Opava 8,5 9,5 6,5 10 15 49,5 222,0
6 44 Obořil Jan G Brno-Bystrc 10 9 10 7 12,5 48,5 225,0
7 10 Schmied Martin G Jihlava 7,5 10 6 7 18 48,5 222,7
8 50 Janáček Václav G Brno, kpt. Jaroše 10 10 2 9,5 16 47,5 203,3
Úspěšní řešitelé
9 35 Vavřík Martin G Šumperk 9,5 10 6,5 4 16,5 46,5 214,5
10 9 Kraus Karel G Příbram 9 8,5 6 10 13 46,5 207,2
11 30 Hořák Jaroslav G F.X. Šaldy Liberec 8 9 6 8,5 14 45,5 204,2
12 20 Hřebec Jan G Ch. Dopplera Praha 8 10 2 10 15 45,0 190,1
13 4 Kalvoda Jiří G Brno, kpt. Jaroše 9 10 0 10 15,5 44,5 184,2
14 42 Dvořák Matěj G Jana Keplera Praha 10 7 2 10 14,5 43,5 192,6
15 22 Havelka Jonáš G České Budějovice Jírovcova 9 10 2 10 11,5 42,5 172,4
16 45 Kamenský David G Břeclav 7,5 9 4 6 14 40,5 179,4
17 1 Prokop Matěj G Pardubice, Dašická 10 7 7 2 13 39,0 187,6
18 31 Krupa Tobiáš G Rožnov pod Radhoštěm 6 9 0,5 6 17 38,5 168,1
19 12 Nejezchleb Lukáš G Pardubice, Dašická 4 9,5 0 10 15 38,5 158,5
20 34 Fürst Marek G Ch. Dopplera Praha 7 8,5 2 6 14,5 38,0 166,4
21 18 Vaněk Jakub G Kladno Ed. Beneše 9 10 2 5 11,5 37,5 154,2
22 27 Mendl Adam G Tábor P.d. Coubertina 6 9 4,5 3 14,5 37,0 168,4
23 25 Vítek Tomáš G Břeclav 8,5 9 0 6 13 36,5 150,6
24 51 Mišinová Magdalena G Jana Keplera Praha 8 9 0,5 3 15 35,5 153,4
25 11 Svatošová Michaela G Bílovec 6 6 0,5 5 16,5 34,0 158,2
26 6 Lorenc Jakub G Polička 0 10 2,5 6 15 33,5 143,7
27 26 Červeňan Jan G Slavičín 0 8,5 4 7 13,5 33,0 146,4
28 17 Zvoníček Václav G Brno, kpt. Jaroše 4 9 0,5 6 13 32,5 134,2
29 19 Strnad Jakub G Kyjov 3 6 4 1 17,5 31,5 160,2
30 47 Procházka Martin G Rožnov pod Radhoštěm 2,5 9,5 0 2,5 17 31,5 137,1
31 13 Vavrečka Adam G P Bezruče Frýdek-Místek 1 8 2,5 6 13,5 31,0 136,5
32 29 Sukup Šimon Arcibiskupské G Kroměříž 0 7,5 2,5 9 11 30,0 126,8
33 46 Materna Viktor G Brno, kpt. Jaroše 0 9 0 6 13,5 28,5 116,3
34 21 Gemrot Robert G Havířov 2,5 10 2,5 5 8,5 28,5 110,1
35 32 Scheinpflug Jaroslav G Jírovcova České Budějovice 1 7,5 3 4 11 26,5 116,3
Řešitelé
36 48 Filipi Filip SPŠE Pardubice 0 9 0 1,5 13,5 24,0 99,9
37 14 Heide Marek G Jateční Ústí nad Labem 0 9,5 0 2 12 23,5 92,8
38 24 Divín Prokop G Rožnov pod Radhoštěm 0 9,5 2 3 7,5 22,0 81,6
39 23 Kohl Jiří Biskupské G Brno 0 10 1 3 0 14,0 28,2
Průměr 5,6 8,9 3,3 6,4 13,7 38,0  

Tučně jsou vyznačena nejlepší řešení dané úlohy.

V případě rovnosti bodů je potřeba rozlišit pořadí (požadavek programu Excelence). K tomu slouží pomocné kritérium, tzv. modifiované body. Modifiované body: MB = ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.

Seznam postupujících

U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole.

Pořadí Jméno Příjmení Kraj 1 2 3 4 Součet bodů
1. Martin Schmied Vys   10 9 10 10 39
2. Jaroslav Herman JM   8,5 10 10 8 36,5
3. Viktor Fukala Pha   10 10 10 5,5 35,5
4. Hynek Jakeš Ol   8 10 9 7 34
5. Adam Mendl   8 10 10 6 34
6. Karel Kraus   9 9 10 5 33
7. Jaroslav Hořák Lib   10 10 10 2 32
8. David Klement Pha   2 10 8 9 29
9. Robert Gemrot MS   10 10 7 2 29
11. David Kamenský JM   2,5 10 10 5,5 28
12. Václav Zvoníček JM   10 10 5,5 2,5 28
10. Šimon Sukup Zl   8 8 10 1,5 27,5
13. Matěj Prokop Pce   9,5 10 2 6 27,5
14. Jan Hřebec Pha   9 7 8 3 27
15. Martin Vavřík Ol   10 10 4 3 27
16. Jan Obořil JM   1 10 9,5 6,5 27
17. Filip Filipi Pce   6 10 10 0 26
18. Marek Fürst Pha   4 8 8 5 25
19. Jiří Kohl JM   1 10 10 4 25
20. Tomáš Vítek JM   6 10 4 5 25
21. Jakub Strnad JM   3,5 9,5 8 3,5 24,5
22. Lukáš Nejezchleb Pce   4 10 4 6 24
24. Jakub Vaněk   1 10 10 3 24
23. Martin Procházka Zl   2 10 10 1,5 23,5
25. Radka Křížová Pha   4,5 10 7 2 23,5
26. Adam Vavrečka MS   0 9 9,5 4 22,5
27. Jaroslav Schrienpflug   1 7 8 6 22
28. Jonáš Havelka   1 8 10 1 20
29. Prokop Divín Zl   1 8 10 1 20
30. Michaela Svatošová MS   1,5 9 5 4 19,5
31. Václav Janáček JM   1 7,5 9 2 19,5
32. Jiří Kalvoda JM   3,5 6 2 8 19,5
33. Viktor Materna JM   5,5 8 3 3 19,5
34. Jakub Lorenc Pce   4 10 0 5 19
35. Jan Červeňan Zl   2 9 7 1 19
36. Matěj Dvořák Pha   7,5 4 0 7 18,5
37. Marek Heide UL heide.m@gymjat.cz 1 10 5 0 16
38. Veronika Hendrychová Lib   1 10 5 0 16
39. Tobiáš Krupa Zl   1 5 9 1 16
40. Magdalena Mišinová Pha   0 6 5,5 4 15,5
41. Karel Chwistek MS   0 9 0 6 15
42. Tomáš Hurdzan Plz   3 5 1 5 14